Dziękujemy za świąteczne życzenia, które dotarły do nas z całej Polski a także z Wilna.