W tym roku przeżywać będziemy 10. rocznicę śmierci naszego Patrona.
Ten pamiętny czas przejścia Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca, który dane nam było przeżywać, był czasem niezwykłego zjednoczenia milionów ludzi wokół naszego rodaka. Warto powracać do tych wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii świata. Są one dla nas potwierdzeniem, że droga wychowawcza, którą wybraliśmy, obierając patrona dla naszych szkół, prowadzi do najwyższych wartości. Jej celem jest świętość, do której, jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II, wszyscy jesteśmy powołani. Już dziś apelujemy, aby jak najliczniej zgromadzić się 8 października 2015 roku u stóp Pani Jasnogórskiej podczas XV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, aby w naszej wyjątkowej wspólnocie dziękować za dar, jakim było i jest nadal życie oraz nauczanie naszego Patrona. Zapraszamy do czynnego włączenia się w przygotowanie tej uroczystości poprzez udział w konkursie plastycznym na znaczek pielgrzymkowy realizowany pod hasłem XV Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszystkie placówki oświatowe z kraju i z zagranicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie, wyższe i specjalne.
W tym roku konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

Do pobrania
Regulamin konkursu
Karta uczestnictwa