Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II Złota Maska.

Spotkania czy to z tekstami Jana Pawła II czy też własnymi lub innych autorów są dla twórców spektakli i wszystkich uczestników Przeglądu pozostającym w pamięci przeżyciem oraz najlepszą lekcją wychowania dojrzałej osobowości zdolnej do samowychowania. Podążamy za myślą Naszego Patrona, wkraczając w świat Jego ukochanego teatru.

Do roku 2018 w Przeglądzie wystąpiło 67 zespołów. Od roku 2017 przyznawana jest nagroda dla instruktora prowadzącego zespół.

Więcej informacji i regulamin – zakładka:
Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II
na https://zs5.lublin.eu/ogolnopolski-przeglad-form-teatralnych-inspirowanych-mysla-jana-pawla-ii,3626.html