4 stycznia 2021 r. z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego nasz dotychczasowy duszpasterz bp Henryk Tomasik złożył rezygnację z posługi biskupa radomskiego. Jego następcą został ks. Marek Solarczyk, który 8 stycznia 2021 r. kanonicznie objął obowiązki radomskiego biskupa diecezjalnego.

W strukturach Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Marek Solarczyk pełni następujące funkcje: przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską, członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, delegat KEP ds. działalności w Polsce „Kirche in Not”, delegat KEP ds. Powołań, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”, przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

W dniu 2 marca 2021 r. w Kurii Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z ks. bp. Markiem Solarczykiem. RS im. JP2 reprezentowali: Jan Rychlicki – członek Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu oraz Małgorzata i Zbigniew Gumińscy – współzałożyciele naszego społecznego ruchu. Ze względu na stan zdrowia i panującą pandemię nieobecna była przewodnicząca Rady – Pani Halina Marciniak.

Podczas  spotkania zapoznaliśmy biskupa Solarczyka z historią i działalnością naszej Rodziny. Ksiądz biskup zaznaczył, że Szkoła Podstawowa w Duczkach, do której absolwentów należy,  nosi imię Jana Pawła II. Przypomniał również, że w listopadzie 2016 r. widzieliśmy się na spotkaniu Społecznej Rady w Szkole Podstawowej nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Warszawie.

Na zakończenie przychylił się do naszej prośby i przyjął funkcję  duszpasterza Rodziny Szkół.

Jesteśmy przekonani, że kolejny otwarty rozdział w historii Rodziny Szkół im. Jana Pawła II będzie owocował dalszym rozwojem naszego społecznego ruchu.

Więcej informacji o naszym nowym duszpasterzu znajdziecie na https://www.facebook.com/bpmsolarczyk

Foto:
1 Bp Marek Solarczyk kanonicznie objął Diecezję Radomską. – autor Radosław Mizera
2 Bp Marek Solarczyk -fb