image

Aktualności

Radom, 17 marca 2023 r.

Stanowisko Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w obronie dobrego imienia Patrona

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to ruch społeczny, który działa od 1998 roku. Dzisiaj skupia ona ponad 1000 placówek oświatowych (od przedszkoli po uniwersytety) rozsianych po całej Polsce i poza jej granicami. Kształci się w nich kilkaset tysięcy młodych Polaków. Do Rodziny należą placówki, których społeczności – młodzież, nauczyciele, pracownicy, rodzice – przy akceptacji władz samorządowych z różnych kręgów politycznych i światopoglądowych, świadomie, w zgodzie z obowiązującymi procedurami obrały za patrona Papieża – Polaka. Realizowane przez nie programy wychowawcze powstały w oparciu o Jego naukę, wartości, które uosabiał i dorobek, który pozostawił. Dzięki temu to Karol Wojtyła „prowadzi” szkoły, klasy i pojedynczych uczniów przez życie wtedy, gdy kształtuje się charakter człowieka, obywatela, przyszłej matki i ojca. Czytaj dalej »

XXXIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbędzie się 16-17 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół w Zręcinie.
Już dziś zaplanujmy nasz udział w Zjeździe.

Do pobrania:
Harmonogram zjazdu
Karta zgłoszenia

GDZIE JESTEŚ ŹRÓDŁO? pod takim hasłem odbędzie się XXXIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Po trzech latach przerwy mamy nadzieję na wspólne spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II. Gospodarzem naszego spotkania będzie Zespół Szkół w Zręcinie. Szczegółowy program zjazdu opublikujemy wkrótce.
Już dziś zaplanujmy nasz udział w Zjeździe.
Do pobrania zaproszenie, które otrzymaliśmy od Dyrektora szkoły mgr Pawła Przetacznika.

sdr

W II niedzielę Wielkiego Postu obchodziliśmy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Polecamy ich Bogu w modlitwie, która jest wyrazem wiary, że misje nie są dziełem ludzkim, ale są zakorzenione w Bogu i z Niego czerpią swą moc. Jak co roku także i w tym zachęcamy do przeprowadzenia w naszych szkołach kwesty na rzecz dzieci uczących się w szkole im. św. Jana Pawła II w Welou w Togo.
Zebrane środki będą przeznaczone zarówno na dożywianie uczniów ze szkoły w Welou, jak również na pomoc naszym stypendystom uczącym się w szkole katolickiej w Karze. Czytaj dalej »

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym na znaczek XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach, a Patronat Honorowy objęli: Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek, JE Ks. Bp Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej, JE Ks. Bp Marek Solarczyk – Biskup Radomski- Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Starosta Brzeski – Andrzej Potępa, Burmistrz Brzeska – Tomasz Latocha.

Konkurs przebiegał będzie pod hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego: „Cywilizacja życia” i ma charakter otwarty.

Wszystkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected],
Czytaj dalej »