image

Nasza szkoła im. Jana Pawła II w Togo

Dziękuję raz jeszczeNaszą odpowiedzią na list Ks. Łukasza Kobielusa sma, który otrzymaliśmy w marcu 2017 r. była zorganizowana wielkopostna kwesta nauczycieli pracujących w szkołach noszących imię Jana Pawła II. Jej celem było zebranie środków na dożywianie dzieci uczących się w naszej szkole w Togo. Kwestę przeprowadziły 32 szkoły i 2 wpłaty indywidualne.
Zebraliśmy 5615,08 PLN. Środki te zostały przekazane Księdzu Łukaszowi.
Wczoraj otrzymałem list w którym ojciec Łukasz pisze:

Drogi Panie Zbigniewie.
Wysyłam zdjęcia które przedstawiają jak dożywiamy dzieci w szkole JPII. Czytaj dalej »

Togo. Ks. Łukasz Kobielus z dziećmi - Ksiądz który, będzie koordynował budowę szkoły.

Togo. Ks. Łukasz Kobielus z dziećmi.

Szkoły, które przeprowadziły u siebie kwestę nauczycieli na rzecz dożywiania podopiecznych Ks. Łukasza Kobielusa SMA w TOGO prosimy o dokonywanie wpłat na wskazane we wcześniejszym komunikacie konto Rady Rodziców przy ZSI im. JP II w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83 Bank: PeKaO S.A. II o/Radom nr:47 1240 3259 1111 0010 1527 6309 z dopiskiem – TOGO.
Już dzisiaj dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w kweście.

Z listu księdza Łukasza Kobielusa sma

Gorąco, bo aż w 40 – stopniowym upale pozdrawiam z Togo.

Zgodnie z moją sugestią we wcześniejszym mailu zorganizowaliśmy z dyrektorem szkoły dożywianie w szkole Św. JP II w Welou. Rada rodziców była zachwycona tą decyzją. A uczniowie za każdym razem, gdy pojawiam się w szkole, śpiewają mi z radości. Czytaj dalej »

 

Po uroczystości poświęcenia szkoły

Nasze rodzinne zobowiązanie sfinansowania budowy szkoły im. Jana Pawła II w TOGO zakończyło się pełnym powodzeniem. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w projekt. 139 szkół w których przeprowadzono kwestę, 25 wpłat indywidualnych oraz kwesty realizowane w ramach XI i XII pielgrzymki na Jasną Górę złożyły się na nasz sukces. Udział  szkół z Wilna i Monachium, jest najlepszym dowodem, że nasza Rodzina działa już nie tylko w Polsce.

Ziarno zasiane. Czekamy na plony.

Błogosławieństwo szkołyChcemy jak najszybciej zrealizować nasze przedsięwzięcie. W ogłoszonym 11.10.2012r  przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary pragniemy zakończyć budowę pomnika wdzięczności za pontyfikat naszego Patrona i znak naszej wdzięczności za Jego beatyfikację, którym będzie szkoła w Togo nosząca imię błogosławionego Jana Pawła II. W kilku szkołach trwa jeszcze zbiórka na budowę szkoły w Togo. Wszystkich którzy chcą jeszcze włączyć się w nasz projekt prosimy o szybkie działanie.

Czekamy na Was do końca października.

Czytaj dalej »