Wilno, 10 marca 2023 r.
Drodzy Przyjaciele,
Dzisiaj w Wilnie przy Nuncjaturze Apostolskiej pod pomnikiem św. Jana Pawła II wspólną modlitwą dziękowaliśmy Bogu za Wielkiego Polaka, Papieża oraz dziedzictwo, które po sobie zostawił. Na czele z siostrą Michaelą Rak złożyliśmy kwiaty wyrażając poparcie dla naszego kochanego Patrona. Smutno, że takie rzeczy dzieją się w owych czasach.

Janina Wysocka dyrektor progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie