image

Dzień Papieski

nowe_logoFDNTrgb (2)Rodzina Szkół im. Jana Pawła II współpracuje z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia od 2005 roku. Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.  Czytaj dalej »

Powstałe w 2012 roku „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło” we wrześniu 2015 roku otwiera pierwszy Punkt Przedszkolny „Lolek”.

Głównym celem jest wychowywanie dzieci w wartościach katolickich według nauczania św. Jana Pawła II, ale również wspieranie rodziców w niezwykłym zadaniu jakim jest wychowanie człowieka. Czytaj dalej »

Uczniowie Rodziny Szkół im Jana Pawła II  zamieszkujący w miejscowościach powyżej 20 tysięcy mieszkańców mają szansę na stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Szanowni Państwo Dyrektorzy! przekażcie załączone do niniejszej wiadomości informacje swym uczniom i dajcie  szansę  pozyskania najlepszym z nich środków na dalszą edukację: od gimnazjum po studia.

KONKURS O STYPENDIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW MIESZKAJĄCYCH W MIEJSCOWOŚCIACH POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

Rada Społeczna Rodziny Szkółim. Jana Pawła II.

Szczęść Boże,

zbliża się XV Dzień Papieski, który będziemy obchodzić 11 października 2015 roku pod hasłem „Jan Paweł II-Patron Rodziny”. Przygotowywany przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” obejmuje swym zasięgiem wszystkie parafie w naszej Ojczyźnie, jak również większość poza jej granicami m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Norwegii, Holandii.

Nieoceniona jest Państwa pomoc, jako członka Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego przy organizacji Dni Papieskich. Czytaj dalej »

W tym roku Fundacja zebrała blisko 7,5 miliona złotych w zbiórkach – kościelnej i publicznej. Rodzina Szkół im. Jana Pawła II zorganizowała w całej Polsce 143 sztaby zbiórki w których kwestowało 2082 wolontariuszy. Zebraliśmy kwotę 156 226,70 zł, która została przeznaczona  dla podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najwięcej zebrały sztaby: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach (11 322,57 zł), Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu (10 374,45 zł) oraz Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły również z Radomia (6 014,95 zł). Otrzymaliśmy podziękowania z od Zarządu Fundacji z zaproszeniem do dalszego współdziałania.

Nasze jutro budujemy już dzisiaj, a nasza przyszłość to przede wszystkim dzieci i młodzież. Warto im pomagać.