XXIII Dzień Papieski, promujący nauczanie Jana Pawła II i będący okazją do wsparcia programu stypendialnego zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, odbędzie się 15 października pod hasłem „św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Więcej na stronie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”