image

Konkurs na znaczek pielgrzymkowy

Do Zespołu Szkół w Wysokiem nadesłano 122 prace z 97 szkół. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z celami zawartymi w regulaminie, oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały i techniki wykonania oraz ogólne wrażenie estetyczne. W konkursie wygrała praca Dawida Kozłowskiego ucznia klasy IF Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Lubinie.

Gratulujemy zwycięzcy.

Komunikat z oceny prac dokonanej przez jury z listą nagrodzonych znajduje się tutaj

W tym roku 27 kwietnia przeżywać będziemy uroczystość kanonizacji naszego Patrona. Jako Rodzina Szkół z dumą noszących imię świętego Jana Pawła II, nasze radosne Te Deum wyśpiewamy na Jasnej Górze w czwartek 9 października 2014 roku, u stóp Pani Jasnogórskiej podczas XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W ten sposób będziemy dziękować za dar, jakim było i jest nadal życie oraz nauczanie świętego Jana Pawła II. Czytaj dalej »

Tegoroczna pielgrzymka na Jasna Górę odbędzie się 9 października. Sprawdzoną formą przygotowania do pielgrzymki jest konkurs na znaczek pielgrzymkowy. Organizatorem tegorocznego Konkursu Plastycznego na Znaczek XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II-Świętymi bądźcie” jest Zespół Szkół w Wysokiem  k/Lichenia. Podstawowe warunki uczestnictwa w Konkursie (terminarz oraz wymogi techniczne) nie ulegną zmianie. Organizatorzy przekażą pełny tekst regulaminu po otrzymaniu wiążących odpowiedzi na ich prośby o patronat, udział w pracach jury oraz sposoring. Całe przedsięwzięcie ze strony organizatorów jest koordynowane przez Andrzeja Nowaka (członek Rady Społecznej) oraz Elzbietę Bryl (dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiem).

Do konkursu przystąpiło  141 uczestników. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
– Henryk Cebula – przewodniczący komisji,
– Dorota Kostka – członek komisji,
– Ks. Piotr Sobolak – członek komisji,
– Monika Stępień  – członek komisji.
– Grażyna Rzeszutek – członek komisji

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z regulaminem, oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały i techniki wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność wykonania pracy.
Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia: Czytaj dalej »

Również i w tym roku zapraszamy do udziału w konkursie na znaczek pielgrzymkowy. Udział w konkursie jest atrakcyją formą przygotowania do naszego Jasnogórskiego spotkania, które w tym roku odbędzie się 10 października. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Zarzeczu noszący imię Jana Pawła II

Czytaj dalej »