image

Konkurs na znaczek pielgrzymkowy

Tegoroczna pielgrzymka na Jasna Górę odbędzie się 9 października. Sprawdzoną formą przygotowania do pielgrzymki jest konkurs na znaczek pielgrzymkowy. Organizatorem tegorocznego Konkursu Plastycznego na Znaczek XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II-Świętymi bądźcie” jest Zespół Szkół w Wysokiem  k/Lichenia. Podstawowe warunki uczestnictwa w Konkursie (terminarz oraz wymogi techniczne) nie ulegną zmianie. Organizatorzy przekażą pełny tekst regulaminu po otrzymaniu wiążących odpowiedzi na ich prośby o patronat, udział w pracach jury oraz sposoring. Całe przedsięwzięcie ze strony organizatorów jest koordynowane przez Andrzeja Nowaka (członek Rady Społecznej) oraz Elzbietę Bryl (dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiem).

Do konkursu przystąpiło  141 uczestników. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
– Henryk Cebula – przewodniczący komisji,
– Dorota Kostka – członek komisji,
– Ks. Piotr Sobolak – członek komisji,
– Monika Stępień  – członek komisji.
– Grażyna Rzeszutek – członek komisji

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z regulaminem, oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały i techniki wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność wykonania pracy.
Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia: Czytaj dalej »

Również i w tym roku zapraszamy do udziału w konkursie na znaczek pielgrzymkowy. Udział w konkursie jest atrakcyją formą przygotowania do naszego Jasnogórskiego spotkania, które w tym roku odbędzie się 10 października. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Zarzeczu noszący imię Jana Pawła II

Czytaj dalej »

Konkurs został przeprowadzony w 106 szkołach. Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu przyznała I, II i III miejsce, 3 wyróżnienia specjalne i 11 wyróżnień. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie a laureatom gratulujemy. Jak co roku nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną przekazane 11 października podczas naszego Jasnogórskiego spotkania. Laureaci konkursu, relacja z finału tutaj

W tym roku na Jasnej Górze spotkamy się 11 października. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie plastycznym na znaczek pielgrzymkowy. Jest to atrakcyjna forma przygotowania się do naszego corocznego spotkania Jasnogórskiego. Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

Jego Ekscelencja Ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski
Jego Ekscelencja Ks. Bp Henryk Tomasik Biskup Radomski, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie szkoły, również i te spoza naszej Rodziny Szkół. Regulamin konkurus tutaj. Karta zgłoszenia tutaj. Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a każda ze szkół otrzyma pamiątkowy dyplom.

Zapraszamy do udziału w konkursie.