image

Konkurs na znaczek pielgrzymkowy

W tym roku przeżywać będziemy 10. rocznicę śmierci naszego Patrona.
Ten pamiętny czas przejścia Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca, który dane nam było przeżywać, był czasem niezwykłego zjednoczenia milionów ludzi wokół naszego rodaka. Warto powracać do tych wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii świata. Czytaj dalej »

Do Zespołu Szkół w Wysokiem nadesłano 122 prace z 97 szkół. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z celami zawartymi w regulaminie, oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały i techniki wykonania oraz ogólne wrażenie estetyczne. W konkursie wygrała praca Dawida Kozłowskiego ucznia klasy IF Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Lubinie.

Gratulujemy zwycięzcy.

Komunikat z oceny prac dokonanej przez jury z listą nagrodzonych znajduje się tutaj

W tym roku 27 kwietnia przeżywać będziemy uroczystość kanonizacji naszego Patrona. Jako Rodzina Szkół z dumą noszących imię świętego Jana Pawła II, nasze radosne Te Deum wyśpiewamy na Jasnej Górze w czwartek 9 października 2014 roku, u stóp Pani Jasnogórskiej podczas XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W ten sposób będziemy dziękować za dar, jakim było i jest nadal życie oraz nauczanie świętego Jana Pawła II. Czytaj dalej »

Tegoroczna pielgrzymka na Jasna Górę odbędzie się 9 października. Sprawdzoną formą przygotowania do pielgrzymki jest konkurs na znaczek pielgrzymkowy. Organizatorem tegorocznego Konkursu Plastycznego na Znaczek XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę pod hasłem „Jan Paweł II-Świętymi bądźcie” jest Zespół Szkół w Wysokiem  k/Lichenia. Podstawowe warunki uczestnictwa w Konkursie (terminarz oraz wymogi techniczne) nie ulegną zmianie. Organizatorzy przekażą pełny tekst regulaminu po otrzymaniu wiążących odpowiedzi na ich prośby o patronat, udział w pracach jury oraz sposoring. Całe przedsięwzięcie ze strony organizatorów jest koordynowane przez Andrzeja Nowaka (członek Rady Społecznej) oraz Elzbietę Bryl (dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiem).

Do konkursu przystąpiło  141 uczestników. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
– Henryk Cebula – przewodniczący komisji,
– Dorota Kostka – członek komisji,
– Ks. Piotr Sobolak – członek komisji,
– Monika Stępień  – członek komisji.
– Grażyna Rzeszutek – członek komisji

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z regulaminem, oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały i techniki wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność wykonania pracy.
Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia: Czytaj dalej »