Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym na znaczek XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach, a Patronat Honorowy objęli: Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek, JE Ks. Bp Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej, JE Ks. Bp Marek Solarczyk – Biskup Radomski- Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Wojewoda Małopolski – Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Starosta Brzeski – Andrzej Potępa, Burmistrz Brzeska – Tomasz Latocha.

Konkurs przebiegał będzie pod hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego: „Cywilizacja życia” i ma charakter otwarty.

Wszystkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected],
Szanowni Państwo,
W obecnym, trudnym czasie, gdzie nie ma szacunku dla wartości ani autorytetów, nasi Patroni nieustannie są dla nas przykładem niezłomności, wierności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do prawdy przy zachowaniu pogody ducha i radości z podejmowanych działań. Dlatego pełni wdzięczności za obecność naszego Wielkiego Patrona, a także w poczuciu obowiązku obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, podejmujemy starania mające zachęcić dzieci i młodzież do poznawania Jego nauczania i kroczenia Jego śladami. Jednym z takich przedsięwzięć jest coroczna Pielgrzymka do Częstochowy i spotkanie u stóp Matki Bożej. Jest nim także organizowany przez nas konkurs, którego dwudziesta trzecia edycja zakończy się wręczeniem laureatom cennych nagród na Wałach Jasnej Góry. Zapraszam zatem serdecznie do udziału w tegorocznym Konkursie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Tomasz Wietecha
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadownikach

 

W załączeniu:
Karta zgloszenia
Regulamin konkursu
Oświadczenia