Informujemy, że 25 lutego 2019 r. Mazowiecki  Kurator Oświaty na stronie www.kuratorium.waw.pl podał do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. W załączniku nr 2 poz. 1146 uwzględniony został Konkurs plastyczny na znaczek XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół  im. Jana Pawła II na Jasna Górę pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!” organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Komisje rekrutacyjne uwzględniają ww. wpis na świadectwie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Link do strony: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/inne-konkursy-turnieje/13484,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-rok-szkolny-20182019.html