Jeżeli szkoła miała swoją stronę ze zdjęciem sztandaru w poprzedniej publikacji Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w pierwszą rocznicę przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, to w drugiej części  nad którą pracujemy, będzie wymieniona w pierwszym rozdziale publikacji oraz w indeksach (szkoły w województwach, w diecezjach, wg daty nadania imienia). Jeśli chcecie, aby album Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w roku kanonizacji Patrona znalazł się w waszej bibliotece i uzupełnił kompendium wiedzy o RSimJP2 to należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres: [email protected] stosowną informację.