W związku ze zbliżającą się kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II pragnie uczcić tę niezwykle doniosłą chwilę, przygotowując dar szczególny: album poetycki, w którym zostaną zebrane wizerunki polskich Madonn oraz poezja maryjna klasyków i młodych twórców. Dla tych ostatnich rozpisaliśmy konkurs, którego regulamin pozwalamy sobie przesłać Państwu, dołączając gorącą prośbę o rozpropagowanie go wśród uczniów.

Naszą ideą  jest, aby młodzi ludzie – szczególnie ukochani przez naszego Papieża – mogli w formie poetyckiej przedstawić swoje myśli i uczucia do Ojca Świętego i tej, której On zawierzył całe swoje życie, kapłaństwo i pontyfikat – Matce Najświętszej. Przesłane utwory zostaną ocenione przez jury konkursu, a wybrane znajdą się we wspomnianej wyżej publikacji. Bardzo liczymy na Państwa przychylność i zaangażowanie w naszą inicjatywę, która miejmy nadzieję pozwoli młodzieży zaangażować się w niezwykłą chwilę wyniesienia do chwały ołtarzy błogosławionego Jana Pawła II, ale także wydobędzie młode talenty poetyckie.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Ewa Bednarkiewicz
Prezes Towarzystwa Przyjaciół  
Fundacji Jana Pawła II