Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” – III Pielgrzymka Papieża do Ojczyzny zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie usytuowana w miejscu, gdzie podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty spotkał się z wiernymi. Honorowy patronat objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty. Etap finałowy odbył się 16 maja 2012 r. w 25. rocznicę obecności bł. Jana Pawła II w Lublinie w dzielnicy Czuby.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół noszących im. Jana Pawła II w całej Polsce. Etap finałowy konkursu ogólnopolskiego poprzedziły eliminacje przeprowadzone w 11 regionach kraju.

Dolny Śląsk, Opolszczyzna – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze,

Śląsk –  Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie,

Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Ziemia Lubuska – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
we Wschowie

Pomorze, część Warmii i Mazur – Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance,

Małopolska, część Podkarpacia – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu,

Małopolska, część Świętokrzyskiego – Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Dobczycach,

Mazowieckie, Łódzkie – Gimnazjum 145 im. Jana Pawła II w Warszawie,

Lubelszczyzna – Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie,

Podkarpacie i część Świętokrzyskiego – Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Ulanowie,

Podlasie, Warmia i Mazury – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży,

Kujawsko – Pomorskie, część Wielkopolski oraz Łódzkiego – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

W finale konkursu wzięło udział 51 uczniów. Szkoły Podstawowe reprezentował 28 uczestników, natomiast gimnazja 23.

Uczniowie rozwiązywali test poświęcony III Pielgrzymce Ojca Świętego do Polski, następnie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę śladami Jana Pawła II po Lublinie. Odwiedzili Archikatedrę Lubelską, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Parafię p.w. św. Rodziny.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II.

 

Nagrody laureatom i finalistom wręczali: Ksiądz Biskup Artur Miziński,
Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty, Józef Fert Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Włodzimierz Wysocki Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Jacek Sobczak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Lucjan Orgasiński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz  listę laureatów konkursu