W tym roku 27 kwietnia przeżywać będziemy uroczystość kanonizacji naszego Patrona. Jako Rodzina Szkół z dumą noszących imię świętego Jana Pawła II, nasze radosne Te Deum wyśpiewamy na Jasnej Górze w czwartek 9 października 2014 roku, u stóp Pani Jasnogórskiej podczas XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W ten sposób będziemy dziękować za dar, jakim było i jest nadal życie oraz nauczanie świętego Jana Pawła II.

Już dziś zapraszamy na Jasną Górę przedstawicieli wszystkich szkół. Zarówno tych, które co roku uczestniczą w pielgrzymce, jak również i tych, które jeszcze nie brały w niej udziału. Podobnie jak w roku ubiegłym pielgrzymkę rozpoczniemy w środę 8 października, odśpiewując Apel Jasnogórski.

Zapraszamy do czynnego włączenia się w przygotowanie tej uroczystości poprzez udział w konkursie plastycznym na znaczek XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę realizowany pod hasłem XIV Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział różne placówki oświatowe zarówno z Polski jak i z zagranicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie, wyższe i specjalne.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa