Tarnów, 15 marca 2023 r.

 List otwarty Szkół im. Św. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej
w obronie dobrego imienia naszego Patrona

Święty Jan Paweł II to Wielki Papież i największy z Polaków. Historia Jego życia i pontyfikatu jest wspaniałym świadectwem człowieczeństwa, patriotyzmu i walki o zachowanie narodowej tożsamości. Pomimo wielu trudności, nacisków, także próby zamachu, zawsze stawał w obronie człowieka, narodu polskiego i wartości chrześcijańskich, nigdy nie tracąc ducha, w pełni oddany misji i wierny swemu powołaniu.

Święty Jan Paweł II zawsze był i będzie dla nas nieocenionym wzorem, wyznacznikiem życiowych wartości, nauczycielem i mistrzem. Dla każdego z nas: ucznia, rodzica, nauczyciela jest niekwestionowanym autorytetem. Jego głęboka wiara, dorobek naukowy, artystyczny, praca na rzecz pokoju na świecie, pokonywania barier religijnych i społecznych, podnoszenia poziomu życia najuboższych, chorych, opuszczonych, budzą podziw i uznanie. To On, Papież Polak z oddaniem i odwagą pochylał się nad potrzebą docenienia wartości życia i rodziny, był przyjacielem ludzi młodych, którzy zawsze zajmowali ważne miejsce w Jego sercu. Uczył budować dobro, dostrzegać piękno, doceniać otrzymane dary, poznawać i kochać człowieka. Jego nauczanie jest dla nas kluczem do rozumienia biegu życia i świata oraz drogowskazem na drodze do świętości każdego z nas.

Dzisiaj Jan Paweł II jest w naszych sercach, w naszych rodzinach i szkołach, a przykład Jego życia i nauczania pozwala nam zrozumieć świat i trudne czasy, w których przyszło nam żyć. To dzięki Jego nauce, wiemy, jak odróżnić dobro od zła, jak, mimo własnych niedoskonałości, dostrzegać w ludziach to, co najlepsze, jak otworzyć swoje serce na potrzeby każdego człowieka. W świecie, w którym walczy się z autorytetami, gdzie podważane są wartości i trwa nieustanna walka dobra ze złem, my wiemy, po której stronie jest miejsce dla Rodziny naszych szkół. Wspólnie stawimy czoła niesprawiedliwości i stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim szykanom i atakom na dobre imię Świętego Jana Pawła II. Nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć autorytetu i świętości życia naszego Patrona. Niezłomnie będziemy przy Nim trwać.

 

Rodzina Szkół im. Św. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej