Aby wyrazić wdzięczności za dar beatyfikacji Jana Pawła II naszego Patrona Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II podjęła inicjatywę złożenia darów duchowych przez naszych uczniów. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło.

1.Do złożenia daru proponujemy przygotować uczniów w okresie Wielkiego Postu.

2.Uczniowie własnoręcznie dokonują zapisu zobowiązań na arkuszu (zał.).

Arkusz dostępny również w formie elektronicznej  www.sp51.lublin.pl/zal.doc

3. Arkusze można powielać w zależności od potrzeb i liczby uczniów w szkole – proponujemy l arkusz A4 na 100 uczniów danej szkoły.

4. Arkusze należy odesłać w terminie do 31 kwietnia 2011 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II

ul. PCK nr 209 b, 41-409 Mysłowice [email protected]

z dopiskiem: Dary duchowe

5. W razie niejasności informacje odnośnie projektu można uzyskać pod nr tel. 81 527-88-80 lub na e-mail: [email protected]

Deklaracje zebrane ze wszystkich szkół im. Jana Pawła II będę stanowiły księgę: „Mój dar duchowy”. Księga zostanie złożona na ręce Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Abp Metropolity Prowincji Krakowskiej podczas Mszy Świętej pielgrzymkowej na Jasnej Górze.