image

Dziękujemy za zgłoszenia szkół, które już wpłynęły.
Informujemy, że nadal można zgłaszać swój udział w pielgrzymce.
Zgłoszenia należy wysłać do Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II, ul. Krasiczyńska 4/6, 03-379 WARSZAWA
lub na adres email : [email protected] wraz z kserokopią dowodu wpłaty
 na koszty związane z organizacją pielgrzymki.

Do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA 2021

Czekamy na Was. Do zobaczenia na Jasnej Górze

Zostaw odpowiedź