Drodzy Przyjaciele ze szkół noszących imię Jana Pawła II,

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II po raz piąty organizuje Ogólnopolski  Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II.

Zapraszamy wszystkie szkoły, noszące to zaszczytne imię, do  rozpropagowania idei konkursu wśród swoich uczniów oraz zorganizowania etapów szkolnych.  Zachęcamy także do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, poprzez wysłanie swoich najlepszych recytatorów do szkół organizujących etapy regionalne.

Konkurs odbywa się co trzy lata. Każda kolejna edycja gromadzi coraz więcej uczestników. W etapach szkolnych, w ostatniej edycji, wzięło udział kilka tysięcy uczniów – recytatorów.

Jubileuszowy, V konkurs odbędzie się w drugiej połowie 2014 roku.

Szczególnie gorąco zapraszamy licea, technika i szkoły zawodowe. Do tej pory szkoły ponadgimnazjalne to grupa najsłabiej (pod względem powszechności udziału) reprezentowana w konkursie.

Dołączamy do pobrania regulamin i życzymy decyzji o wzięciu udziału  oraz sukcesów w kolejnych etapach  konkursu i prawdziwej radości duchowej w obcowaniu z poezją bł. Jana Pawła Wielkiego  i Jemu poświęconej.

pliki do pobrania:

Protokół z etapu regionalnego Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Protokół z etapu regionalnego szkoły podstawowe

Pozdrawiamy:

społeczności szkół toruńskich:

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu oraz
V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu
oraz wszystkich szkół organizujących etapy regionalne.