Sprawozdanie z inicjatyw ku czci Jana Pawła II odbywających się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Borownie

18 maja 2020 r cały świat uroczyście obchodził setną rocznicę urodzin papieża Jana  Pawła II. Zespół Szkolno Przedszkolny w Borownie postanowił przyłączyć się do rzeszy świętujących i upamiętnić wybitną postać ważnymi wydarzeniami.

15 maja 2020 uczniowie i nauczyciele ZSP w Borownie przy współpracy z Parafią Rzymsko-Katolicką  pw.  św. Wawrzyńca w Borownie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, Rodziną Szkół Jana Pawła II i  Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia przeprowadzili Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II Totus TuusKonkurs honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Arcybiskup Diecezji Częstochowskiej ks. dr Wacław Depo, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Diecezji Radomskiej ks. dr Henryk Tomasik, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada. Patronat medialny należał do: Radia Jasna Góra, Radia FIAT,  Tygodnika Katolickiego Niedziela.

Uczestnikami Konkursu były trzyosobowe zespoły uczniów zgłoszone przez szkoły w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych. Organizatorzy odnotowali udział w konkursie 150 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 30 nauczycieli. Zadaniem każdego z trzyosobowych zespołów uczniów było rozwiązanie online testu składającego się ze 100 pytań odnoszących się do biografii Karola Wojtyły/Jana Pawła II najważniejszych elementów jego działalności. W ramach przygotowań do konkursu uczniowie przybliżali życiorys i główne elementy nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poznawali Jana Pawła II jako wzorzec osobowy i autorytet, wspólnie z innymi uczcili  100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, współdziałali  z organizacjami, których celem jest przekazywanie nauczania i wartości uosabianych przez Jana Pawła II.

W kategorii szkół podstawowych wygrał zespół ze SP w Zawadzie w składzie: Maria Kosior, Julia Mordaka, Aleksandra Jaśkiewicz. Uczennice pod opieką p. Tomasza Kosiora zdobyły 90 na 100 pkt. możliwych do uzyskania. II miejsce przypadło SP w Sieradzu reprezentowanej przez Marię Romek, Oliwię Milczarek, Dominikę Kowalską. III miejsce zajęła SP w Rybniku w składzie: Piotr Adamczyk, Maria Pifczyk, Nicole Kuźmak. IV miejsce zajęli uczniowie ze SP w Bobrowicach, tj.: Lidia Białkowska, Julia Koniecka i Jakub Ryżak. V miejsce należało natomiast do ZSP w Borownie, który reprezentowali: Amelia Nowak, Oskar Serwiak, Angelina Borowiec.

W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęli uczniowie z IX LO im. CK Norwida w Częstochowie w składzie: Oliwia Dominiak, Karolina Halbiniak, Łukasz Ancerowicz. Uzyskali 92 na 100 pkt. możliwych do uzyskania. Zostali przygotowani przez ks. Wojciecha Radolińskiego.
II miejsce przypadło uczniom z ZSP w Siemiatyczach tj.: Aleksandrze Oleksiuk, Danieli Zubrzyckiej i Natalii Krajewskiej. III miejsce zajęli uczniowie z VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie reprezentowani przez Julię Radek, Roksanę Ręczmin i Natalię Skuzę. IV i V miejsce przypadło w udziale uczniom z TZNu w Częstochowie. Wystąpili w składzie:  Julia Nocuń, Martyna Nowacka i Magdalena Rykała oraz Adrian Jeziorski, Michał Bęben, Tomasz Górski.

Laureaci konkursu otrzymali sprzęt elektroniczny, książki i gadżety ufundowane przez:  Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wójta Gminy Mykanów, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Tygodnik Katolicki Niedziela, Edycję św. Pawła, Wydawnictwo Rafael, Wydawnictwo Biały Kruk i prywatnych sponsorów.

Równolegle z konkursem wiedzy ZSP w Borownie przeprowadził  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II ” Totus Tuus”. Współorganizatorami Konkursu były następujące instytucje: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Borownie oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Konkurs honorowym patronatem objęli: Arcybiskup Diecezji Częstochowskiej ks. dr Wacław Depo, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Diecezji Radomskiej ks. dr Henryk Tomasik, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada. Patronat medialny należał do: Radia Jasna Góra, Radia FIAT,  Tygodnika Katolickiego Niedziela.

Na konkurs nadesłano 58 prac, które oceniła komisja w składzie: Renata Adamus nauczyciel plastyki, Mariusz Woźniak nauczyciel zajęć artystycznych. Podczas oceniania prac jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: technikę wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, estetykę. Decyzją Komisji w każdej grupie tematycznej przyznano I, II, III miejsce i wyróżnienia. W kategorii klas 1- 4 nagrodzeni zostali: 1 miejsce- Natalia Chowaniak kl. 2 ZSP w Wierzchowisku, 2 miejsce Oliwia Kowalczyk  kl. 1 ZSP w Wierzchowisku, 3 miejsce Dawid Ostrowski kl.3 SP w Winnej Górze. Wyróżniono w tej samej kategorii następujących uczniów: Sergiusz Mazur kl. 4 ZSP w Mykanowie, Wiktoria Rowicka kl.4 ZSP w Wierzchowisku, Martyna Grad kl. 3 SP w Radostkowie.

W kategorii klas 5-8 nagrodzeni zostali: 1 miejsce –  Amelia Nowak kl. 7 ZSP w Borownie, 2 miejsce – Beata Iwańczak kl. 5 ZSP w Mykanowie, 2 miejsce ex aequo –  Emilia Kosela kl.5 ZSP w Borownie, 3 miejsce – Bartłomiej Wochal kl. 5 ZSP w Wierzchowisku, 3 miejsce ex aequo – Weronika Kosierb kl. SP nr 3 w Lublinie.

Więcej zdjęć w galerii na naszej szkolnej

Laureaci konkursu otrzymali książki, akcesoria plastyczne i gadżety ufundowane przez:  Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wójta Gminy Mykanów, Tygodnik Katolicki Niedziela i prywatnych sponsorów.

Trzecie dzieło ku czci Jana Pawła II, w którym uczestniczyli uczniowie ZSP w Borownie, to udział
w projekcie Dar na Stulecie, którego organizatorem była Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
. Inicjatywa, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, to żywy pomnik wzniesiony ku czci papieża Polaka. W ramach projektu uczniowie klas VI, VII i VIII przygotowali Awatary Jana Pawła II. Przedsięwzięcie nadzorowała pani Karolina Dziubińska. Przepiękne graficzne prace przygotowane dzięki nowoczesnym technologiom zostaną wystawione w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Świętowanie rocznicy urodzin Jana Pawła II przez uczniów, nauczycieli, rodziców z instytucjami współtowarzyszącymi wyzwoliło dobrą energię i umożliwiło stworzenie duchowego pomnika poświęconego wybitnemu Polakowi. Dzięki wyżej wymienionym inicjatywom kolejny raz żywe stało się pragnienie papieża w homilii skierowanej do młodych w 1986 roku w czasie  Dni Młodzieży: Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.

Opracowała: Katarzyna Warońska