Jego Świątobliwość Benedykt XVI

Citta’ del Vaticano, Rzym

Kochany Ojcze Święty!

Jak tylko najlepiej potrafimy, najserdeczniej i najcieplej pozdrawia Waszą Świątobliwość Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, czyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół noszących Jego imię. Jest nas w Polsce i poza jej granicami ponad 300 tysięcy osób z około 1200 szkół.

W ostatnich dniach posługiwania Waszej Świątobliwości na stolicy Piotrowej piszemy z potrzeby serca o naszej duchowej łączności z „Piotrem naszych czasów” w każdych okolicznościach. Zapewniamy o naszej miłości, modlitwie i  pamięci.

Jesteśmy wdzięczni za życzliwość Waszej Świątobliwości wobec Polaków i troskę
o Kościół w naszej Ojczyźnie. W sposób szczególny dziękujemy za dar beatyfikacji naszego Patrona. Mamy nadzieję, że Następca Waszej Świątobliwości dokończy rozpoczęte dzieło
i doprowadzi do rychłej kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wdzięczni jesteśmy dobremu Bogu za pontyfikat Waszej Świątobliwości.

Ojcze Święty.

Decyzję Waszej Świątobliwości o rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu, przemyślaną, przemodloną i podjętą w duchu odpowiedzialności za Kościół przyjęliśmy z należną powagą. Bardzo dziękujemy za piękny pontyfikat.

Od 2001 roku Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, w październiku każdego roku, modli się na Jasnej Górze również w intencjach „Piotra naszych czasów”. Dziś w naszych rodzinach i szkołach modlimy się o zgodny z wolą Boga wybór Twojego następcy.

Ojcze Święty, my, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół im. Jana Pawła II bardzo się za Ciebie modlimy. Wiemy, że i Ty się za nas modlisz, więc na koniec z wielką radością i ufnością prosimy raz jeszcze o Twoje błogosławieństwo.

Ojcze Święty, pobłogosław nas!

Ojcze Święty, pobłogosław całą  Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II! 

W imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

+ Henryk Tomasik,
Biskup Radomski
Duszpasterz Rodziny Szkół im Jana Pawła II 
Halina Marciniak
Przewodnicząca Społecznej Rady
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II