Powstałe w 2012 roku „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło” we wrześniu 2015 roku otwiera pierwszy Punkt Przedszkolny „Lolek”.

Głównym celem jest wychowywanie dzieci w wartościach katolickich według nauczania św. Jana Pawła II, ale również wspieranie rodziców w niezwykłym zadaniu jakim jest wychowanie człowieka.

Przedszkole inspirowane osobą Jana Pawła II

Ruszyły zapisy do otwieranego we wrześniu nowego punktu przedszkolnego „Lolek” na warszawskim Mokotowie. „Lolek” to kameralne przedszkole, które wyróżnia się małą grupą, tworzącą rodzinną atmosferę. Założone i prowadzone przez członków Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło – podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – podkreśla rolę rodzica jako najważniejszego wychowawcy, przekazuje wzorce chrześcijańskie, a przede wszystkim buduje indywidualną relację
z dzieckiem i rodzicem. 

Naszą misją jest towarzyszenie rodzicom w wychowaniu powierzonych dzieci. Opieramy ją na czterech kamieniach milowych, stanowiących istotę prawidłowego rozwoju i kształtowania osobowości człowieka:
-wychowaniu do wolności i wyboru,
-wychowaniu do zachwytu i wdzięczności,
-kształtowaniu woli i nawyków,
-budowaniu zaufania w relacjach.

Więcej na stronie: http://przedszkolelolek.pl/