Przede wszystkim dziękujemy za przybycie wszystkim pielgrzymom.

5.10.2011r. na Jasną Górę przyjechało około 19 000 pielgrzymów

Biuro pielgrzymkowe zarejestrowało 16568 pielgrzymów z 444 szkół (przedstawiciele 40% szkół polskich przyjechali do Częstochowy). Nie wszyscy się zarejestrowali. Oceniamy, że na Jasnej Górze było nas około 19000 (6,5 % członków naszej Rodziny, która liczy blisko 300000 dzieci i młodzieży). To znakomity rezultat!

Bardzo serdeczne i gorące podziękowania kierujemy do Ojców Paulinów, na ręce Ojca podprzeora Sebastiana Mateckiego. To dzięki nim czujemy się na Jasnej Górze jak w Domu Matki.

Mszę Świętą poprzedziło wystąpienie Ks. Łukasza Kobielusa, który mówił o misji w Togo. Na zakończenie swojego wystąpienia misjonarz poświęcił różańce misyjne – pamiątkę pielgrzymkową. Wspólnie odmówiliśmy dziesiątek różańca w 7 językach.

O godzinie 11 rozpoczęła się msza święta z udziałem 419 pocztów sztandarowych szkół odprawiona pod przewodnictwem naszego Duszpasterza Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika (służba liturgiczna ołtarza – Publiczne Gimnazjum im. JP2 w Porąbce, czytanie – przedstawiciel nauczycieli i wychowawców – Zespół Szkół integracyjnych im. JP2 w Radomiu, psalm i oprawa muzyczna – Gimnazjum nr 145 im. JP2 w Warszawie,

modlitwa wiernych – Szkoła Podstawowa im. JP2 przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu, Szkoła Podstawowa im. JP2 z Wilna, procesja z darami – Szkoła Podstawowa nr 17 i Gimnazjum im. JP2 w  Mysłowicach). Na ręce Bp. Henryka Tomasika zostały również złożone dary duchowe jako znak wdzięczności za beatyfikację naszego Patrona.

Podczas mszy świętej zbierane były ofiary na sfinansowanie budowy szkoły w Togo, która nosić będzie imię Jana Pawła II („Strzelcy” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. JP2 w Lipsku, oraz młodzież z Gimnazjum im. JP2 w Gołkowicach Górnych). O wynikach zbiórki będziemy informować w zakładce: Budujemy szkołę im. Jana Pawła II w Togo.

Został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski (przygotowany przez  Zespół Szkół im. JP2 w Ulanie-Majoracie).

Bezpośrednio po mszy świętej został odczytany list do Ojca Świętego Benedykta XVI (przygotowany przez Zespół Szkół im. JP2 w Bieniewicach), a podziękowania wygłosiły dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych im.JP2 z Radomia.

O godzinie 1400 w auli Ojca Kordeckiego odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół.

Podczas spotkania głos zabrali:

– przedstawiciel OO Paulinów oraz pani Halina Marciniak, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, przewodnicząca Społecznej Rady RS im. JP2,

–  Ks. Paweł Mąkosa SMA – ekonom Stowarzyszenia Misji Afrykańskich),

Ks. Dariusz Kowalczyk – przedstawiciel Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia – (informacje
o XI Dniu Papieskim – Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy).

Grzegorz Fabiszak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni – wręczenie nagród laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy,

Irena Szostak wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie – zaproszenie na 25 ogólnopolski zjazd.

Ks. Adam Kostrzewa przewodniczący Rady Szkół Katolickich.

Grzegorz Gorczowski sekretarz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych – (V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Patronie, sztandar Rodziny Szkół im. Jana Pawła II),

Zbigniew Gumiński – strona internetowa www.rodzina.org.pl,

Spotkanie zakończył Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Radomski Henryk Tomasik.

Było wspaniale!. Warto już dziś zaplanować przyjazd na przyszłoroczną pielgrzymkę!!!