W dniach 25 – 27 maja 2012 r. odbyło się XXV Międzynarodowe Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Organizatorami jubileuszowego forum było nasze Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ogromnie się cieszymy, że papieża bł. Jana Pawła II za patrona szkoły wybrało ponad 1200 placówek oświatowych należących do Rodziny Szkół im. JP2.

Hasło tegorocznego forum brzmiało: „Wypada nam budować przyszłość nadziei”, są to słowa wypowiedziane przez bł. Jana Pawła II podczas wizyty w Wilnie.

Papież odmieniał świat z myślą o lepszej przyszłości, odmieniał każdego z nas na lepsze, odwołując się do tego, co w każdym człowieku jest dobre i szlachetne. Słusznie zatem został nazwany „budowniczym pokoju w świecie” albowiem wszędzie dawał ludziom swoją miłość, dobroć i serce. My dzisiaj dbamy o wartości propagowane przez polskiego papieża i wierzymy, że dzieci naszego progimnazjum wychowane na tak pięknych tradycjach wyrosną na mądrych i uczciwych ludzi.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem uczniów, nauczycieli, gości i orkiestry dętej od budynku progimnazjum do kościoła bł. Jerzego Matulewicza, gdzie odbyła się Msza św. koncelebrowana przez J. E księdza kardynała Audrysa Juozasa Baczkisa.

Ponieważ Wilno jest miastem wielokulturowym, więc staraliśmy się w pełni przekazać gościom atmosferę braterstwa i przyjaźni młodzieży różnych narodowości zamieszkującej nasze miasto. W Domu Kultury Polskiej podczas uroczystej akademii wystąpiły dzieci z różnych szkół: litewskiej, rosyjskiej, białoruskiej, śpiewano po polsku, tatarsku i żydowsku, zatańczono krakowiaka. Nasi uczniowie pięknie przedstawili opracowany przez panią A. Judycką program artystyczny, czym zachwycili wszystkich gości.

Doc. dr Halina Turkiewicz wygłosiła wykład: „Sfera sacrum we współczesnej polskiej poezji na Litwie”.

Program dla gości przewidywał również wycieczkę po Wilnie, Mszę św. na Rossie, wyjazd do Trok, przedstawienie Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie pod kierownictwem L. Kiejzik oraz spotkanie integracyjne w Łoźnikach.

Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej stało się poświęcenie miejsca na pomnik bł. Jana Pawła II, który w przyszłości ma stanąć na dziedzińcu szkolnym.

Wilno 06.2012r.

Powyższy komunikat otrzymaliśmy z Wilna. Tych wszystkich, którzy byli i doświadczyli niezwykłej życzliwości od gospodarzy zjazdu,  zachęcam do podzielenia się swoimi wrażeniami z pobytu w gościnnym dla nas Wilnie.

ZG