W poszukiwaniu Źródła – XXXIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zręcinie

„Gdzie jesteś, źródło?” pod takim hasłem odbył się w dniach 16 – 17 czerwca 2023 r. XXXIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Zręcinie.
To ważne dla naszej Rodziny wydarzenie, wszak po długiej przerwie spowodowanej pandemią i agresją Rosji na Ukrainę mogliśmy się osobiście ze sobą spotkać. Było nam niezwykle miło gościć delegacje z 35 szkół noszących imię Jana Pawła II w naszym kraju,
a także 40. osobową grupę z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie na Litwie. Obecni byli również członkowie Społecznej Rady Rodziny Szkół z przewodniczącym Janem Rychlickim.
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od przemarszu w asyście Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe i Zespołu Mażoretek Shimmers z udziałem pocztów sztandarowych na cmentarz parafialny gdzie złożono kwiaty na grobie Honoraty i Ignacego Łuksiewiczów. Kwiaty złożyli: pan Grzegorz Węgrzynowski – wójt Gminy Chorkówka w asyście pana Tomasza Tłuściakia – zastępcy wójta i pani Moniki Subik – Dyrektora – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Jan Rychlicki – przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół, w asyście Małgorzaty i Zbigniewa Gumińskich członków Społecznej Rady.
Niezapomniane wrażenie na wszystkich uczestnikach Zjazdu zrobił koncert organowy
w wykonaniu Szymona Przetacznika ucznia klasy VI naszej szkoły. Po mistrzowsku wykonał on utwory J. S. Bacha: Toccata d-moll, BWV 565, Preludium i fuga C-dur, BWV 553, preludium i fuga d-moll BWV554, J. N. Lemmensa, Fanfare, F. Couperina, Fuga in a,
F. Schuberta, Ave Maria, A. Vivaldiego, Gloria, G. F. Haendela, The Arrival ofthe Queen of Scheba za które otrzymał owacje na stojąco. Koncert przeplatany był opowieścią dyrektora szkoły Pawła Przetacznika o historii parafii Zręcin, fundatorach i wystroju kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Najważniejszą częścią naszego Zjazdu była Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski. Współcelebransami byli: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik emerytowany Metropolita Przemyski ks. profesor Janusz Królikowski, ks. profesor Dariusz Dziadosz, ks. dr Witold Burda, ks. dr Wacław Socha a także licznie zgromadzeni kapłani. Po zakończonej liturgii przy dźwiękach Orkiestry uroczysty orszak przeszedł do szkoły gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Zjazdu. Po odśpiewaniu hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Zręcinie pan Paweł Przetacznik. Powitał on przybyłych gości wśród których znaleźli się: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik emerytowany Metropolita Przemyski
ks. profesor Janusz Królikowski, ks. profesor Dariusz Dziadosz, ks. dr Witold Burda, ks. dr Wacław Socha, pan Grzegorz Węgrzynowski – wójt Gminy Chorkówka, pan Tomasz Tłuściak – zastępcy wójta, pan Stanisław Fundakowski – vice kurator z Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, pani Monika Subik – Dyrektor – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, pan Jan Rychlicki – przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół, oraz radni gminy Chorkówka, księża i dyrektorzy lokalnych placówek. Następnie odczytał nazwy szkół, którym patronuje Jan Paweł II i przywitał ich przedstawicieli przybyłych na spotkanie.

Były to szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju,  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Dereźni Solskiej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Florynce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Honiatyczach, Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach, Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Jasienicy Rosielnej, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kopytowej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich, Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu Górowej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rączynie, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Rzeszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach – Jeziorach, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, Szkoła Podstawowa nr 380 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Jana Pawła II w Warszawie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zapałowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zarzeczu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II w  Rejowcu, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. W dalszej części spotkania głos zabrali kolejno: pan Grzegorz Węgrzynowski– wójt Gminy Chorkówka, pan Stanisław Fundakowski – vice kurator
z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pan Jan Rychlicki – przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół, pan Krzysztof Majkowski – Przewodniczący Rodziny Szkół Archidiecezji Przemyskiej.

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w sympozjum którego myślą przewodnią były słowa zaczerpnięte z Tryptyku Rzymskiego „Gdzie jesteś, źródło?”
Swoje referaty wygłosili: Ks. Arcybiskup Józef Michalik, który swoje rozważania oparł na długiej znajomości i przyjaźni z Kardynałem Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II.
Następnie głos zabrał ks. dr Witold Burda postulator w procesie beatyfikacyjnym Rodziny Ulmów. W sposób bardzo obrazowy przedstawił historię Rodziny, ich życie codzienne, chęć niesienia pomocy innym nawet za cenę własnej śmierci. Kolejnym mówcą był ks. Profesor Janusz Królikowski który przybliżył aspekt wiary jako źródła działalności społecznej
i filantropijnej Ignacego Łukasiewicza. Na zakończenie sympozjum ks. Profesor Dariusz Dziadosz wygłosił referat dotyczący Biblii, która powinna być źródłem i wskazówką dla chrześcijan. Wszystkie wystąpienia zawierały cenne uwagi i wskazówki do samodzielnego poszukiwania i odkrywania źródeł naszego człowieczeństwa.

Wieczór spędziliśmy w miłej rodzinnej atmosferze na rozmowach, śpiewie i wspólnej zabawie.

Sobotni poranek przywitał nas deszczem jednak pogoda duch uczestników pozwoliła na radosne wędrowanie i odkrywanie turystycznych perełek naszego regionu. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od Muzeum Przemysłu Naftowego i Górniczego w Bóbrce znajdującego się na terenie najstarszej na świecie nadal działającej kopalni ropy naftowej.

Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą obiekty, pochodzące z czasów Ignacego Łukasiewicza: obelisk ufundowany w 1872 roku przez Ignacego Łukasiewicza. Kopanka Franek, wykonana ręcznie około 1860 roku do głębokości 20 m, kopanka Janina; ręcznie wykopana do głębokości 96 m, a następnie pogłębiona wiertnicą ręczną do głębokości 156 m; do dziś jest eksploatowana. Warsztat mechaniczny z 1864 roku, o konstrukcji drewnianej, który służył do obsługi wierceń metodą udarową. Znajdują się w nim najprostsze maszyny obróbcze. Budynek Administracyjny kopalni tzw. Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zorganizowano ekspozycję apteczną. Prezentowane są tam również słuchowiska poświęcone historii odkrycia nafty i założenia kopalni ropy naftowej w Bóbrce. W budynku zgromadzono kolekcję lamp naftowych, fotografii oraz ekspozycję geologiczną. Drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku; we wnętrzu znajdują się dwa paleniska zbudowane z cegły, podsycane za pomocą skórzanego miecha z lat 1890-1895; wyposażona jest w stare narzędzia kowalskie, zrekonstruowana wiertnica ręczna z 1862 roku, służąca do wiercenia metodą udarową płytkich otworów.

Kolejnym przystankiem było Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły które powstało w celu upamiętnienia licznych jego pobytów w Beskidzie Niskim a w szczególności w Rudawce Rymanowskiej. Miejsce to pokazuje ścieżkę życiową Korola Wojtyły, która doprowadziła go aż na Stolicę Piotrową poprzez wyeksponowanie trzech wątków: intelektualno-duchowego, pasterskiego, turystyczno – przyrodniczego. Ciekawe opowieści o naszym Patronie, jego pobytach w Rudawce mogliśmy usłyszeć od świadka tamtych  wydarzeń Pana Wojciech Kosiarskiego syna wieloletniego przyjaciela Ojca Świętego Pana inż. Stefana Kosiarskiego. Na ekspozycji mogliśmy zobaczyć eksponaty które należały do Kardynała Wojtyły. W pobliskim kościółku  obejrzeliśmy dary jakie przekazał Jan Paweł II za pośrednictwem prof. Wandy Półtawskiej również mocno związanej z Rodziną Państwa Kosiarskich. Niestety ulewny deszcz przeszkodził w dotarciu do najbardziej urokliwego miejsca jakim jest Ściana Olzy nad Wisłokiem. Gdzie znajduje się kilkumetrowy wodospad ulubione miejsce Kard. Karola Wojtyły. Mamy nadzieję że podczas kolejnego spotkania uda nam się tam dotrzeć.

Jak mówią słowa znanej piosenki „nic nie może przecież wiecznie trwać” tak i XXXIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w sobotnie popołudnie dobiegł końca. Wielkim zaszczytem dla nas było gościć, tak wielu Przedstawicieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z Polski i Litwy. Mamy nadzieję, że wszyscy zabrali ze sobą miłe wspomnienia
z pobytu w naszej szkole i w naszym regionie.

Katarzyna Rucyk – nauczyciel w ZS w Zręcinie