Zgodnie z zapowiedzią środki finansowe, będące materialnym efektem pielgrzymki, zostały przeznaczone na odbudowę kościoła w Białymstoku na Syberii oraz odbudowę zniszczonej przez wojnę szkoły w Aleppo a także na budowę Działu Hospicjum Dziecięcego błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie.