Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza do wzięcia udziału w edukacyjno-kulturalnym projekcie Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II. Jest to druga edycja projektu, który w głównej mierze ma sprzyjać rozwojowi kompetencji nauczycieli i uczniów w obrębie edukacji kulturalnej. Projekt skierowany jest do szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Uczestnicy, okresie od 21.09.2018 r. do 09.12.2018 r. będą spotykać się w formie weekendowych zjazdów w Warszawie oraz wizyty studyjnej w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.  Ponadto w rezultacie odbytego programu edukacyjnego uczestnicy będą realizować autorskie wydarzenia kulturalne skierowane do swojego najbliższego otoczenia: szkoły, osiedla, dzielnicy czy miasta.

Udział w projekcie jest bezpłatny, jedynym kosztem dla uczestników jest pokrycie kosztów dojazdu na zjazdy.
Na zgłoszenia zespołów: nauczyciel + dwóch uczniów, czekamy do 30 września 2018 roku.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.

W załącznikach:
ramowy program projektu
plakat_A3
zaproszenie do udziału w projekcie skierował do Państwa przez dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II.