W dniach 7-8 stycznia 2005r. z inicjatywy duszpasterza Rodziny Szkół, Biskupa Radomskiego Zygmunta Zimowskiego, w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu odbyło się Spotkanie Opłatkowe, na które przyjechało 140 przedstawicieli z 82 szkół.

7 stycznia o godzinie 12.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się msza św., inaugurująca uroczystości. Przewodniczył jej ks. biskup Zygmunt Zimowski.

Obrady w auli WSD rozpoczęły wystąpienia ks. bpa ordynariusza, rektora WSD JM ks. Wacława Depo oraz dyr. ZSI, pani Haliny Marciniak. Dotychczasową działalność i osiągnięcia Rodziny Szkół przedstawiła pani Małgorzata Gumińska.

Zasadniczym punktem obrad było powołanie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Przy zgłaszaniu kandydatur wzięto pod uwagę zarówno dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz RS, reprezentację wszystkich typów placówek oświatowych, jak również położenie geograficzne szkół.

Do Rady zostali powołani:

Grażyna Dominiak dyr. Szkoły Podstawowej w Paprotni,

Hanka Gałązka dyr. Szkoły Podstawowej nr 10  w Łomży,

Grzegorz Gorczowski sekretarz Szkoły Podstawowej w Gołkowicach,

Zbigniew Gumiński inicjator powołania Rodziny Szkół,

Dorota Koncewicz dyr. Szkoły Podstawowej w Grabinie,

Tadeusz Łuszczak dyr. Szkoły Podstawowej w Sułoszowej,

Halina Marciniak dyr. Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu,

Zbigniew Masłoń dyr. Szkoły Podstawowej nr 13 w Toruniu,

Jolanta Nawrocka dyr.  Publicznego Gimnazjum nr 145 w Warszawie,

Andrzej Nowak dyr. Gimnazjum w Wysokiem,

Marian Penar dyr. Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce,

Wiesław Smereczyński dyr. Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie,

Elżbieta Stępień dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze,

Andrzej Ślósarz dyr. Gimnazjum nr 2 w Myślenicach,

Krzysztof Tur dyr. Gimnazjum nr 1 w Sejnach,

Halina Węgrzyn dyr. Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu.

Poprzez głosowanie wszystkich obecnych podczas obrad jednogłośnie zatwierdzono skład Rady oraz zdecydowano, że Społeczna Rada Rodziny Szkół będzie mieściła się przy Zespole Szkół Integracyjnych im Jana Pawła II w Radomiu.

Na zakończenie uczestnicy złożyli podpisy pod listem skierowanym do Ojca Świętego Jana Pawła II.

O godzinie 18.00 w Zespole Szkół Integracyjnych JE ks. biskup Zygmunt Zimowski, wiceprezydent miasta Radomia pani Anna Szczepańska oraz przedstawiciele Rodziny Szkół łamali się opłatkiem. Po życzeniach uczniowie i chór „Gaudium” działający przy ZSI zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

W tym samym dniu członkowie Społecznej Rady dokonali wyboru pani Haliny Marciniak na przewodniczącą Rady.

8 stycznia w Zespole Szkół Integracyjnych odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznej Rady, która po zapoznaniu się z propozycjami zadań, jakie złożyli na piśmie uczestnicy Spotkania Opłatkowego, wyznaczyła zadania do realizacji w roku 2005 (m.in. założenie strony internetowej RS, wydanie publikacji w o RS, rozpowszechnienie akcji „adopcja na odległość”, organizacja wyjazdu uczniów RS do Kolonii na Światowe Dni Młodzieży).

Obecny skład rady znajdziesz na stronie kontakt.