Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci

Szkoły im. Jana Pawła II

Zbliża się historyczna chwila, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI, powagą urzędu Następcy Świętego Piotra, ogłosi całemu światu, że Jan Paweł II jest „Błogosławionym”. Dokona się to w dniu l maja 2011 roku. Będzie to II Niedziela Wielkanocna, ogłoszona przez Jana Pawła II Niedzielą Bożego Miłosierdzia.

Jaki jest sens tego wydarzenia?

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas: „Kanonizując niektórych wiernych, … Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników” (KKK, 828)

Do tego historycznego wydarzenia pragniemy dobrze przygotować się. Nasze duchowe przygotowanie będzie miało trzy wymiary: modlitwa, poznawanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wzmożona troska, aby przejść bardziej zdecydowanie od „wiary deklarowanej” do „wiary realizowanej”.

Zapraszam do gorącej modlitwy w intencjach, które były szczególnie drogie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Bardzo ważne jest ciągłe poznawanie pięknego i głębokiego nauczania Ojca Świętego. Zachęcam wszystkich do osobistej lektury tekstów papieskich. Zapraszam młodzież do przygotowania, pod kierunkiem katechetów i nauczycieli, spotkań poświęconych Osobie i twórczości Ojca Świętego.

Niezwykłym darem, który możemy złożyć Panu Bogu jako wyraz wdzięczności za beatyfikację Ojca Świętego będą nasze decyzje dotyczące poprawy życia, ożywienia ducha modlitwy, lepszego uczestnictwa we Mszy Świętej. Niech każdy z nas podejmie konkretne postanowienia, które będą szczególnym wyznaniem wiary i wyrazem troski, aby wiarę wyznawać życiem, gdyż „wiara bez uczynków jest martwa”. Nasze dary duchowe będą wyrażały troskę o to, aby żyć Ewangelią według wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II.

Od nowego „Błogosławionego” będziemy uczyć się pełnego oddania Chrystusowi za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny tak, aby móc życiem powiedzieć „Totus tuus -jestem cały Twój”.

Na ten trud z serca błogosławię

 

Biskup Henryk Tomasik

Radom, 7 marca 2011 roku