Błonia_panoramaDla Rodziny Szkół im. Jana Pawła II rok 2015 ma szczególne znaczenie bowiem mija 10 lat od śmierci umiłowanego Patrona, który zawołaniem „Totus tuus” zawierzył swe życie Czarnej Madonnie.

XV pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę była czasem wyjątkowym.  Stanowiła sposobność z jednej strony do podziękowania Królowej Polski za pomoc w realizacji planów i wskazywanie właściwych dróg podczas trudnych wyborów, a z drugiej do wyrażenia próśb o Jej wstawiennictwo i stałą obecność w naszym życiu. „Za naszym patronem przybywamy na Jasną Górę po to, żeby u tronu Matki Bożej Jasnogórskiej złożyć nasze wszystkie prośby, dziękować Jej za opiekę i prosić we wszystkich tych intencjach, które przynosi tutaj młodzież i dzieci” – mówi Zbigniew Gumiński, inicjator powstania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

parkingNa tegoroczną pielgrzymkę przybyło blisko 20 tys. osób reprezentujących około 500 szkół z całej Polski oraz z Wilna. Pątnicy z miejsc bardzo odległych od Jasnej Góry stawili się u stóp swej Matki w wigilię spotkanie – wielkie modlitewne spotkanie rozpoczęło się już w środę, 7 października Po nabożeństwie różańcowym – przygotowanym przez uczniów i opiekunów Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem – członkowie wspólnoty uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim , zaś szczególnym zakończeniem dnia była Droga Krzyżowa odbywająca się przy blasku pochodni na jasnogórskich Wałach cz.1, cz.2. Jej przygotowaniem zajęli się uczniowie i opiekunowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

pielgrzymiXV pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Jan Paweł II – patron rodziny”. W swym nauczaniu Papież Polak mówił o rodzinie: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu.”

Msza św8 października o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych odprawiona pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny księdza biskupa Henryka Tomasika (służba liturgiczna ołtarza – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, czytanie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku, psalm – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, modlitwa wiernych – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, procesja z darami – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie). Komunia świętaZgromadzeni na Jasnej Górze uczniowie, nauczyciele i rodzice modlili się w intencji Ojca Świętego Franciszka, swoich rodzin oraz prosili o wstawiennictwo maryjne w trudnym zadaniu wychowania młodego pokolenia odpowiedzialnych Polaków.

bp H.TomasikPo, jak zwykle ciepłych i serdecznych, słowach powitania do tematu rodziny nawiązał o. Sebastian Matecki : „W tych dniach w Rzymie odbywa się Synod, tak bardzo ważne zebranie biskupów i świeckich pod kierunkiem Ojca Świętego, aby rozważać tajemnice rodziny, która jest narażona na wielkie niebezpieczeństwa, a my sami nieraz doświadczamy tych niebezpieczeństw w naszych rodzinach i naszych środowiskach. Dlatego bardzo gorąco modlimy się w duchu tegorocznego pielgrzymowania do Matki Bożej Jasnogórskiej i przez orędownictwo św. Jana Pawła II za wszystkie polskie rodziny, za rodziny świata, aby były Bogiem silne, by na Panu Bogu, na Jego przykazaniach budowały całą swoją jedność, miłość i całe swoje funkcjonowanie, będą wówczas szczęśliwe”.
poczty sztandaroweO konieczności wzmożonej troski o współczesną rodzinę przypomniał również w homilii biskup Henryk Tomasik: „Przychodzimy z wielką modlitwą za nasze rodziny. Nasz patron św. Jan Paweł II był bardzo zatroskany o los rodzin.  Dzisiaj modlimy się o to, by każda rodzina była małym kościołem, aby w każdej rodzinie uobecniała się Ewangelia. sztandaryW tej chwili Ojciec Święty i przedstawiciele Episkopatów z całego świata modlą się i zastanawiają się nad tym, jak umocnić rodziny, aby były wierne, jak zrealizować myśl Chrystusa dotyczącą rodzin, także tych, które żyją w trudnej sytuacji. (…) Nasze rodziny będą małym Kościołem wtedy, gdy będzie w nich wiara, i gdy będziemy naśladowali ofiarną miłość Pana Jezusa, pełną miłości troskę Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, który jest wzorem ciszy, kontemplacji i odpowiedzialności. Modlimy się o to, by to stało się w naszych rodzinach i przyjmujemy dla siebie zadania, bo wtedy, gdy jesteśmy miłosierni dla innych, okażemy wielki szacunek dla rodziców, rodzeństwa dla starszego pokolenia, wtedy nasze rodziny będą małym Kościołem”.

błoniaPo eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej (przygotowany przez Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej),  a także list Rodziny Szkół Jana Pawła II skierowany do Ojca Świętego Franciszka (przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 17 im. Jana Pawła II w Mysłowicach) .

O godzinie 13.45 odbyło się krótkie spotkanie dyrektorów lub przedstawicieli szkół w auli im. Ojca Kordeckiego. Podczas spotkania głos zabrali: Halina Marciniak, przewodnicząca Społecznej Rady RS im. Jana Pawła II, Jan Rychlicki dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. im. Jana Pawła II w Radomiu, ks. bp Henryk Tomasik, Duszpasterz Rodziny Szkół im. im. Jana Pawła II, ks. Dariusz Kowalczyk, wicedyrektor Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia (informacje o XV Dniu Papieskim  „Jan Paweł II – Patron Rodziny”), oraz pan Aleksander Van repatriant z Kazachstanu.

Następnie Pan Józef Mielnik, przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze  poprowadził wręczenie nagród laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy, a Pani Jadwiga Kiedrowska, przedstawicielka Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie zaprosiła nas na XXIX Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie zakończył ojciec Sebastian Matecki.

Obok nadziei i otwartego serca, które pielgrzymi corocznie zabierają z Jasnej Góry, ważną pamiątką jest znaczek pielgrzymkowy. W społeczności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II są osoby, które mogą się pochwalić posiadaniem wszystkich 15 znaczków. W tym roku konkurs na znaczek jasnogórskiego spotkania wygrał Grześ Płaskowicki z Przedszkola Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego im. Jana Pawła II z Warszawy. Grześ zapytany, co znajduje się na rysunku, odpowiada: „Papież, mama, tata, brat i ja”. Placówka, do której uczęszcza chłopiec może stanowić potwierdzenie, że wspólnota, jaką stanowi Rodzina Szkół im. JPII stanowi właściwą drogę w wypełnianiu testamentu swego Patrona. Nie liczy się tu wielkość placówki, ani wiek jej wychowanków, ważne jest pełne zaangażowania wdrażanie myśli Papieża Polaka w życie codzienne. Przedszkole, do którego chodzi Grześ przyjęło św. Jana Pawła II za patrona rok temu. „Nasze przedszkole jest bardzo malutkie, dlatego chcieliśmy mieć wielkiego patrona – wyjaśnia s. Joanna Mincewicz – Pedagogia Jana Pawła II jest teraz na pierwszym miejscu, śpiewamy, uczymy się, robimy pielgrzymki, konkursy o Janie Pawle II, rodzice razem z nami śpiewają. Rodzice mówią, że dzięki temu Jan Paweł II stał się również i ich patronem, i teraz mamy wspólnego patrona, i przedszkole i wszystkie rodziny”.

widok na szczytNad zapewnieniem sprawnego ruchu setek pocztów sztandarowych oraz tysięcy pielgrzymów na terenie jasnogórskiego sanktuarium czuwali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II  w Gromniku.

Piecza nad sprawną obsługą biura pielgrzymkowego, ale również  troska o serdeczną atmosferę należała do organizatorów pielgrzymki: licznie reprezentowanego Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu oraz przedstawicielek Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie.

błonia_1Nazywamy się Rodziną i w tym roku nabiera to wyjątkowego znaczenia. Modląc się na Jasnej Górze, czujemy się prawdziwą wspólnotą, w której przebywanie razem sprawia ogromną radość. Dzieląc się przeżyciami, dajemy sobie wzajemnie siłę potrzebną do radzenia sobie z trudem i problemami codzienności. Czekamy na te spotkania i wracamy z nich spełnieni. To ważny moment zatrzymania się, możliwość zadumy i refleksji. Dzięki tym spotkaniom nasz Patron jest obecny, nie tylko w nazwie szkoły, ale także w naszym życiu i działaniach. I tak, jak małe dzieci czekają z utęsknieniem na wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tak i pielgrzymi z Rodziny Szkół im. JP II czekają już na następne spotkanie w 2016r.

Dziękujemy Bogu i Jego Świętej Matce za opiekę nad pielgrzymami

Do zobaczenia za rok!

Autor: Agnieszka Majda – Staniszewska, foto: Tomasz Grzyb i Zdzisław Słomski