sdr

Hasło tegorocznej pielgrzymki – „Promieniowanie ojcostwa” – połączyło na jasnogórskich błoniach ponad 14 tysięcy pielgrzymów z ponad 300 szkół z Polski i z Białorusi. http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36174.mp3
Modlono się w intencji ojczyzny, młodzieży oraz dziękowano za pontyfikat Jana Pawła II.
Tegoroczna pielgrzymka dla wielu z nas zaczęła się 10 października 2018 r. Przed cudownym obrazem Matki Boskiej już od 20.30 młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu wraz z opiekunami prowadziła rozważania pod hasłem „Cały zawierzam się Maryi”.  Padły ważne słowa: o naszym patronie Janie Pawle II, o patronie młodzieży świętym Stanisławie Kostce, o zawierzeniu młodzieży Maryi. Poważne zdania przeplatane były pieśniami Maryjnymi. O 21 czuwanie rozpoczął biskup radomski Henryk Tomasik – duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Pieśń „Bogurodzica” połączyła wszystkich obecnych w jasnogórskim sanktuarium.
(http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36189.mp3)

W czwartek o 10.45 rozpoczęła się wspólna modlitwa prowadzona przez uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
Msza św. o godz. 11.00 została odprawiona przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego metropolity lwowskiego, duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskupa radomskiego Henryka Tomasika oraz ks. Dariusza Kowalczyka – Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na początku mszy uczniowie wypuścili w niebo białe i żółte balony ze swoimi intencjami, podziękowaniami i prośbami.
Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wieloletni sekretarz papieża Polaka przyznał w homilii, że Jan Paweł II był ojcem zwłaszcza dla młodych ludzi, o których bardzo się troszczył, ale którym stawiał też trudne zadania. „Uczył życia nie na skróty, ale według porządku i harmonii, jaka wyszła z zamysłu Stwórcy. Uczył życia w odpowiedzialności za siebie i za innych, a takie życie odrzuca postawę egoistycznego pragnienia i działania tylko po to, by zaspokoić swoje życiowe marzenia”. Arcybiskup podkreślał, że „nauka św. Jana Pawła II ma być zapisana nie tylko na sztandarach, ale przede wszystkim w naszych sercach, umysłach i postępowaniu. Życzmy sobie, by św. Jan Paweł II żył w nas i działał przez nas”.

(http://www.radiojasnagora.pl/media/mp3/2018/10/11/5.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36171.mp3)
Na koniec mszy został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski (Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana  Pawła II w Lubomierzu
(http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36182.mp3)

oraz list do Ojca Świętego Franciszka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Lubsku).(http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36183.mp3)
Piękną oprawę muzyczną pielgrzymki zapewnili uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36176.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36180.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36181.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36186.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36187.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/36188.mp3
                Tradycyjnie Rodzina Szkół im. Jana Pawła II włączyła się w organizację XVIII Dnia Papieskiego, który w tym roku odbywa się 14 października. Jego widocznym znakiem jest zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Środki finansowe będące materialnym efektem pielgrzymki zostaną przekazane do dyspozycji abpa Mieczysława Mokrzyckiego oraz za pośrednictwem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na pomoc dla najbardziej potrzebujących powstańców warszawskich.
O godzinie 13.45 odbyło się krótkie spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół w auli im. Jana Pawła II. Podczas spotkania głos zabrali: o. Sebastian Matecki, Jan Rychlicki dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu, ks. bp Henryk Tomasik Duszpasterz Rodziny Szkół im. im. Jana Pawła II, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, ks. Dariusz Kowalczyk prezes Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Maciej Jarosiński, skarbnik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Następnie pani Grażyna Dzida, dyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu
Podlaskim, wręczyła nagrody laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy.
(http://rodzina.org.pl/rozstrzygniecie-konkursu-na-znaczek-xviii-pielgrzymki-rs-im-jp2-na-jasna-gore/4487/#more-4487)
Na koniec spotkania pani Beata Dzięcioł, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, zaprosiła zebranych na XXXII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Pielgrzymka ma dla wszystkich bardzo wielkie znaczenie duchowe. Dodatkowo jest to możliwość spotkania się uczniów, opiekunów, dyrektorów i rodziców z szkół mających imię Jana Pawła II. Nas, organizatorów, cieszy fakt, że co roku spotyka się na tak wielu i tak bezinteresownie.

W tym miejscu chcemy podziękować szkołom, które zapewniły wspaniałą oprawę mszy świętej:
służba liturgiczna ołtarza – Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, czytanie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, psalm – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, modlitwa wiernych – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Pelplinie, procesja z darami – Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach. Nad zapewnieniem sprawnego ruchu setek pocztów sztandarowych, ich ustawieniem na wałach oraz kierowaniem tysiącami pielgrzymów na terenie jasnogórskiego sanktuarium czuwali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

Serdeczną atmosferę oraz sprawną obsługę biura pielgrzymkowego zapewnili organizatorzy pielgrzymki: licznie reprezentowana Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu z dyrektorem panem Janem Rychlickim oraz przedstawicielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II w Warszawie z dyrektorem panią Marią Jolantą Nawrocką-Rolewską.

Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tej wyjątkowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. I że za rok będziemy tam znowu.

Autor: Irmina Warmiak
Pliki zdjęciowe i audio – źródło: Biuro Prasowe Jasna Góra, Grzegorz Gorczowski, Irmina Warmiak

Napisali o nas – 2018