Błogosławieństwo szkołyChcemy jak najszybciej zrealizować nasze przedsięwzięcie. W ogłoszonym 11.10.2012r  przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary pragniemy zakończyć budowę pomnika wdzięczności za pontyfikat naszego Patrona i znak naszej wdzięczności za Jego beatyfikację, którym będzie szkoła w Togo nosząca imię błogosławionego Jana Pawła II. W kilku szkołach trwa jeszcze zbiórka na budowę szkoły w Togo. Wszystkich którzy chcą jeszcze włączyć się w nasz projekt prosimy o szybkie działanie.

Czekamy na Was do końca października.

 Podczas XII pielgrzymki na Jasna Górę w biurze pielgrzymkowym przyjmowane były pieniądze na dokończenie budowy szkoły. Przyjęto  9076,28 zł od 36 szkół. Podczas mszy świętej przeprowadzona została kwesta w wyniku której zebraliśmy 3376,72 zł. Łącznie kwotę 12453 zł przekazaliśmy księdzu Pawłowi Mąkosie ekonomowi Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

W ostatnich dniach kilka szkół dokonało wpłat bezpośrednio na konto SMA.

Prosimy pomóżcie nam wybudować szkołę!Do dnia 16.10.2011r na budowę szkoły w Togo Rodzina Szkół im. Jana Pawła II przekazała 82896,97 zł.

Są to wpłaty od 118 szkół, 25 ofiarodawców indywidualnych oraz środki przekazane po rozliczeniu ubiegłorocznej pielgrzymki.

Publikujemy wyniki zbiórki na dzień 16.10.12 r.

Czekamy na Was do końca października.

Pieniądze zebrane w szkołach oraz darowizny indywidualne prosimy wpłacać na rachunek:

SMA Borzęcin Duży ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów, bank: PKO S.A. XIII O/W-wa

nr rachunku: 94 1240 2034 1111 0000 0308 5215 z dopiskiem Szkoła im. JP2 w Togo.

Zachęcamy wszystkich do przeprowadzenia kwesty. Pomocą mogą być plakaty.