TOTUS TUUS to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę, Zjazdu Przedstawicieli szkół należących do naszej Rodziny w Jasionce oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Udział w tych wydarzeniach placówek oświatowych z dumą noszących imię Jana Pawła II wydaje się być oczywistym i niemal obowiązkowym. Organizatorem konkursu wiedzy o Janie Pawle II jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie. Współorganizatorami Konkursu są: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Borownie,  Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie oraz oczywiście Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Partnerem w organizacji jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  a partnerem merytorycznym konkursu Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Konkurs honorowym patronatem objęli: Arcybiskup Diecezji Częstochowskiej ks. dr Wacław Depo, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Diecezji Radomskiej ks. dr Henryk Tomasik, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada.
Organizator ubiega się jednocześnie o honorowe patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty i Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Patronat medialny należy do: Radia JASNA GÓRA, Radia FIAT, Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA.
Organizator ubiega się jednocześnie o patronat medialny Tygodnika Katolickiego Gość Niedzielny.

Uczestnikami Konkursu są 3-osobowe zespoły uczniów zgłoszone przez szkoły w dwóch kategoriach wiekowych:
a) szkół podstawowych klas VI-VIII;
b) szkół ponadpodstawowych.

Szkoły zgłaszają zespoły uczniów do Konkursu do 20 kwietnia 2020 roku włącznie.

I etap Konkursu odbędzie się drogą elektroniczną (online) w szkołach , które zgłosiły zespoły uczniów do Konkursu 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 9.00. Test konkursowy będzie dostępny wyłącznie 29 kwietnia 2020 roku w godzinach 9.00-9.30.
II etap Konkursu odbędzie się 15 maja 2020 roku (piątek) o godz. 9.00 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 67/71.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu
PLAKAT

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie zaprasza także do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o Janie Pawle II pod hasłem TOTUS TUUS.
Szczegóły konkursu na stronie: www.szkolaborowno.pl