Stanowisko Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej
w obronie dobrego imienia Patrona

Od kilku tygodni w przestrzeni publicznej trwa bezprecedensowa kampania medialna, mająca na celu zdyskredytowanie osoby świętego Jana Pawła II, odbieranie mu dobrego imienia i podważanie jego moralnego autorytetu, jakim cieszy się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dyskredytacja ta dokonuje się przez wysuwanie zarzutów dotyczących postępowania Jana Pawła II w czasie sprawowania przez niego posługi biskupa krakowskiego. Istotą zarzutów jest oskarżanie go o „tuszowanie” wypadków pedofilii, jakie miały miejsce w czasie, gdy sprawował ten urząd. Treść i forma prezentowanych zarzutów wywołują ogromne zamieszanie w życiu społecznym. W toczących się dyskusjach medialnych historycy i dziennikarze wykazali niezasadność zarzutów: między innymi opieranie się na materiałach wypreparowanych ze źródeł służb specjalnych komunistycznej Polski, wybiórczość i ahistoryczność w ich interpretacji, nierzetelność badawczą, wreszcie – ewidentne przypadki manipulacji. Nie spowodowało to jednak uspokojenia sytuacji.
Na tej fali pojawiają się postulaty usuwania znaków pamięci  i szacunku społecznego dla Jana Pawła II, niszczenia jego pomników, odbierania ulicom jego imienia, usuwania jego patronatu nad instytucjami społecznymi, w tym nad szkołami.

Jako przedstawiciele Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej wyrażamy głębokie zaniepokojenie tymi wydarzeniami. Reprezentujemy środowiska lokalne, które z całą odpowiedzialnością zdecydowały, że szkoły na naszym terenie będą mieć za swego patrona Jana Pawła II. Były to decyzje, które spotkały się z życzliwością mieszkańców i nigdy nie były kwestionowane. Wybór Jana Pawła II na Patrona podyktowany był świadomością tego, że osoba i dzieło Wielkiego Rodaka dobrze posłużą ochronie wartości zarówno ogólnoludzkich, jak i patriotycznych.

Niniejszym, wyrażamy protest wobec trudno zrozumiałego procederu odbierania dobrego imienia i podważania autorytetu Patrona naszych szkół. Proceder ten nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem i pogłębianiem prawdy o życiu, działaniu, nauczaniu Jana Pawła II. Nie mamy wątpliwości, że niezłomność moralna naszego Patrona była i jest oczywista dla ludzi z pokolenia, które go znało, mogło go słuchać, doświadczać siły jego charakteru.
Z pewnością ujawni się ta prawda w rzetelnym, czynionym w duchu  poszukiwania prawdy badaniu jego życia, jego wyborów, decyzji i dokonań.

Wobec faktu wojny, która toczy się przy granicy naszego kraju, niepokoją wszelkie działania niweczące autorytet naszego Patrona, ponieważ odbierają odwagę, poczucie jedności i dumy narodowej.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań mających na celu pozbawianie młodego pokolenia Polaków autorytetu, jakim jest św. Jan Paweł II. Podkreślamy zdecydowanie, że osoba św. Jana Pawła II jest i będzie dla nas i naszych wychowanków inspiracją oraz wzorem do budowania cywilizacji miłości. Będziemy nadal ukazywać go młodym ludziom jako wzór człowieka, którego niezłomna siła ducha daje odwagę podejmowania niełatwych wyborów.

W imieniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

Małgorzata Szostek

Przewodnicząca
Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Siedleckiej