Szkoły im. Jana Pawła II

Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, Patron naszych Szkół, mówił do młodzieży: “Ja jestem wśród was właśnie po to, ażeby mówić wam o Chrystusie, aby postawić wasze umysły, waszą wolę, wasze ideały wobec Jego osoby, Jego orędzia, Jego wymagań; by zachęcić was do przeżycia z zapałem i z zaangażowaniem lat młodości, w łączności z Nim i ze wzrokiem zwróconym ku przyszłej rzeczywistości, która będzie taka, jaką wy ukształtujecie i zbudujecie dzień po dniu, poczynając od chwili obecnej”. (Jan Paweł II, Spotkanie z młodzieżą, L’Osservator Romano, Wyd. polskie 5-6/1983).

Czytaj dalej »