Pierwszy tydzień roku szkolnego już za nami. A w Togo kolejne etapy budowy szkoły zakończone. Jest już dach. Trwają też prace przy drugim budynku szkolnym, którego budowę finansuje ASF. Ufamy, że zebrane podczas pielgrzymki pieniądze, jak również dochód z różańców misyjnych – pamiątki pielgrzymkowej, pozwolą zakończyć nasz projekt. Ci którzy nie mogą przybyć na Jasną Górę mogą włączyć się w projekt poprzez zorganizowanie zbiórki pieniędzy w swoich szkołach. Szkoły, które przyjadą na Jasną Górę mogą przywieźć zebrane pieniądze i przekazać je w biurze pielgrzymkowym, lub też wpłacić je bezpośrednio na konto:

SMA Borzęcin Duży ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów, bank: PKO S.A. XIII O/W-wa

nr rachunku: 94 1240 2034 1111 0000 0308 5215 z dopiskiem Szkoła im. JP2 w Togo.

Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię.

- bp. Jan Chrapek

Zapraszamy wszystkie szkoły, które jeszcze nie włączyły się w nasze przedsięwzięcie. Zbudujcie z nami szkołę im Bł. Jana Pawła II!  Jeszcze nie jest za późno! Pozostał  miesiąc! Nie przegapcie szansy! Pozostawcie po sobie ślad . Pomocą mogą być plakaty, które wysłaliśmy do wszystkich szkół.