Uroczystą inaugurację Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Wrocławskiej  w dniu 16. października 2018 r. rozpoczęliśmy mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Oleśnicy pod przewodnictwem księdza Prałata Mieczysława Janczyszyna, kazanie wygłosił ks. Andrzej Delwo. Uczniowie aktywnie włączyli się w liturgię słowa. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy.

Druga część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy i rozpoczęła się słowami: „Habemus papam!”, po których hejnał Oleśnicy zagrał na trąbce Józef Karasek uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy. Następnie piosenkę pt. „Piastowy syn”, zaśpiewał chór Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu.

Spotkanie prowadziły Pani Wioleta Haron ze Szkoły Podstawowej im. JP II w Długołęce oraz Pani Barbara Zdyb ze Szkoły Podstawowej nr 7 im JP II w Oleśnicy. Uroczyście wprowadzono sztandary szkół założycieli Rodziny:

Sztandar Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
Sztandar Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Długołęce
Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu
Sztandar Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Mąkoszycach
Sztandar Szkoły Podstawowej im. Ojca  Świętego Jana Pawła II w Mietkowie
Sztandar Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu

Chór zaśpiewał hymn Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im Jana Pawła II.

Na uroczystość przybyli:
Pełnomocnik wojewody ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi – Pan Damian Mrozek
Przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Pan wizytator Adam Marcinkowski
Przedstawiciel Opolskiego Kuratora Oświaty –Pani wizytator Ewa Szymczak
Ks. Prof. dr hab. Józef Pater
Komendant Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Pani Berandeta Brożyna
Z –ca wójta Gminy Długołęka – Pani Halina Szydłowska
Wójt Gminy Lubsza – Pan Bogusław Gąsiorowski
Wójt Gminy Mietków – Pan Adam Kozarowicz
Z –ca Wójta Gminy Mietków –Pan Jerzy Franczyk
Burmistrz Gminy Wołów – Pan Dariusz Chmura
Starosta Powiatu Wołowskiego –Pan Maciej Nejman
Proboszczowie parafii ma terenie których znajdują się nasze szkoły:
Ks. Proboszcz Antoni Akińcza–(pw. Apostołów Piotra i Pawła) w Mąkoszycach
Ks. Proboszcz Piotr Wawrzynek (pw. św Jadwigi Śląskiej) we Wrocławiu
Ks. Proboszcz Andrzej Delwo (pw. św Wawrzyńca) w Wawrzyńczycach
Ks. Proboszcz Mieczysław Janczyszyn  pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy

Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy – Pani Danuta Leśniewska
Dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy – Pani Anna Zasada
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej  1 st. im Fryderyka Chopina w Oleśnicy – Pani Monika Mikuś –Machała

Na wstępie  zapoznano uczestników z ideą powołania Ogólnopolskiej Rodziny Szkół noszących imię JP II.
Inicjatywa powołania Ogólnopolskiej Rodziny Szkół noszących imię JP II, zrodziła się 20 lat temu  w Radomiu, aby we wspólnocie szkół pielęgnować wartości chrześcijańskie i nauczanie JP II.  Dziś w całym kraju i poza naszymi granicami, jest wiele szkół noszących imię Wielkiego Polaka. Od pewnego czasu powstają też struktury regionalne ułatwiające szkołom  bliską współpracę, dlatego w SP7 im. JP II w Oleśnicy powstała idea utworzenia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji. Wrocławskiej.

Podkreślono, że  inauguracja  odbywa się w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża i w niezwykły sposób połączyła się z obchodami setnej rocznicy odzyskania  niepodległości przez Polskę. Wspomniano, że w tym roku minęła również 35. rocznica drugiej podróży JP II do Polski, w czasie której Ojciec Święty odwiedził Wrocław. Była to jego 18. Podróż Apostolska. Wówczas na Partynicach  JP II powiedział, że „wszystkie wymiary społecznego bytu opierają się na podstawowym wymiarze etycznym – na prawdzie, zaufaniu i wspólnocie. Tak jak w rodzinie”.

Wspomniano, że figura Chrystusa, która przed trzydziestu pięciu laty znajdowała się w ołtarzu na Partynicach, została umieszczona w ołtarzu głównym kościoła pw. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. To między innymi ten fakt zobowiązał oleśniczan do podjęcia starań o założenie Rodziny Szkół im Jana Pawła II Archidiecezji Wrocławskiej.

Po wystąpieniu  gospodarza  spotkania Burmistrza Oleśnicy Pana Michała Kołacińskiego, rozpoczęto prezentacje założycieli Rodziny Szkół im JP II  Archidiecezji Wrocławskiej. Zaprezentowało się 8 placówek, które postanowiły utworzyć wspólnotę pod patronatem Jana Pawła  II.

Dla  udokumentowania faktu powstania  Rodziny Szkół im Jana Pawła II Archidiecezji Wrocławskiej Pan wizytator Adama Marcinkowski oraz Pan Damian Mrozek pełnomocnik wojewody, wręczyli akty założycielskie, które otrzymali:

Pani Anna Michalak – vicedyrektor  Zespołu Szkolno –Przedszkolny w Długołęce
Pan Adam Zdobylak – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu
Pani Krystynę Ślusarek – dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolny w Mąkoszycach
Pani Małgorzata Komaniecka –  dyrektor SP im. Św. JP II w Mietkowie
Panią Dorota Rasała –Świtoń  – dyrektor SP nr 7 im. JP II w Oleśnicy
Pani Iwona Kaszuba – vice dyrektor SP nr 51 we Wrocławiu
Pan Przemysław Wróbel – dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania  OHP w Oleśnicy
Pan  Adam Marcinkowski odczytał list od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Pan Damian Mrozek jako przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego  pogratulował inicjatywy i podzielił się osobistymi refleksjami na temat pontyfikatu Jana Pawła II.

Przygotowując się do założenia Rodziny Szkół im Jana Pawła II Archidiecezji Wrocławskiej zaprosiliśmy uczniów szkół założycieli do udziału w dwóch konkursach.

Celem pierwszego konkursu było opracowanie logo naszej wspólnoty. Nagrody  w tym konkursie otrzymali  uczniowie:
Zofia Mosiek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długołęce
Aleksander Guć – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długołęce
Maksymilian Sabała – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Długołęce
Marek Prokopowicz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mąkoszycach
Magdalena Flis – SP w Mietkowie
Wiktoria Konieczna – SP w Mietkowie
Beata Jachyra – SP w Mietkowie
Oliwia Adamczyk – SP 51 we Wrocławiu
Aleksandra Świąder –– SP 51 we Wrocławiu
Gabriel Korczak –– SP 51 we Wrocławiu
Oliwier Nawalany –– SP 51 we Wrocławiu
Regina Miezentseva – SP 7 JP II w Oleśnicy
Amelia Habrych – SP 7 JP II w Oleśnicy
Patrycja Świątek – SP 7 JP II w Oleśnicy

Uczestnicy  drugiego konkursu opracowali  ciekawe i kolorowe książeczki o Janie Pawle II.  A oto lista nagrodzonych uczestników:
Oliwia Drabik –SP w Mietkowie
Marek Prokopowicz – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Mąkoszycach
Izabela Samochwał – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Mąkoszycach
Maksymilian Sabała –SP w Długołęce
Kaja Raus – SP w Długołęce
Oskar Krystek – SP w Długołęce
Matylda Pacholska – SP 51 we Wrocławiu
Kornelia Kaim – SP 51 we Wrocławiu
Adrianna Biernacka – SP 51 we Wrocławiu
Julia Kwiatkowska – SP 51 we Wrocławiu
Kacper Pilarczyk – SP 51 we Wrocławiu
Joanna Jankowska – SP 51 Wrocław
Martyna Dykiert –SP 7 w Oleśnicy
Amelia Habrych – SP 7 w Oleśnicy
Aleksandra Statnik – SP 7 w Oleśnicy
Alicja Gałek – SP 7 w Oleśnicy
Emilia Podgajna – SP 7 w Oleśnicy
Paulina Telega – SP 7 w Oleśnicy

Na zakończenie spotkania zaproszono uczestników do wspólnego śpiewania. Pierwszą piosenkę zaśpiewała Julia Jandrysiewicz uczennica klasy 7  SP im JP II w Mąkoszycach. Nauczyciel muzyki w tej szkole Pan Jan Sowa  skomponował ją na nasze spotkanie. Drugą piosenkę pt. Abba! Ojcze! zaśpiewał  zespół wokalny  SP nr 7 im. JP II w Oleśnicy przy akompaniamencie  Pani Moniki Wrony. Spotkanie zakończyło się w pogodnej, rodzinnej atmosferze.

Relacja fotograficzna jest dostępna na stronie www.sp7.olesnica.pl