Pierwsi pielgrzymi przybyli na Jasna Górę już 3 października. Następnego dnia od godziny 9.00 w Sali Papieskiej rozpoczęło pracę biuro pielgrzymkowe, w którym przedstawiciele poszczególnych szkół odbierali znaczki pielgrzymkowe i różańce dla każdego pielgrzyma oraz nalepki logo RS do wykorzystania w zewnętrznym oznakowaniu szkół. Jednocześnie na parkingu Częstochowska Caritas rozpoczęła przyjmowanie żywności, którą przywieźli pielgrzymi z całej Polski. Zbiórka żywności przeprowadzana w szkołach była przygotowaniem dzieci i młodzieży do pielgrzymki, a także widocznym znakiem włączenia się Rodziny Szkół w obchody VI Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku pod hasłem Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia (o wynikach zbiórki poinformuję, jak tylko otrzymam oficjalne informacje z Częstochowskiej Caritas).

Od godziny 10.00 na plac przed Jasnogórskim Szczytem przychodziły kolejne grupy pielgrzymów. Młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 145 w Warszawie oraz Gimnazjum w Milówce śpiewem wypełniła czas przygotowania do Mszy Świętej.

O godzinie 11,15 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta z udziałem 249 pocztów sztandarowych, której przewodniczył Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Radomski Zygmunt Zimowski. Służbę liturgiczna ołtarza stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze. Procesję z darami przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.

Na zakończenie Mszy Świętej został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski przygotowany przez uczniów z Gimnazjum nr 1 w Sejnach.

Po odczytaniu modlitwy przygotowanej przez Szkołę Podstawowa w Gołkowicach został odmówiony dziesiątek różańca w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II.

Po modlitwie odczytano list do Ojca Świętego Benedykta XVI przygotowany przez Szkołę Podstawową w Paprotni.

O godzinie 13.30 w Sali Papieskiej, podprzeor Jasnej Góry Ojciec Sebastian Matecki rozpoczął spotkanie przedstawicieli wszystkich szkół. W imieniu organizatorów pielgrzymki przemawiała pani Małgorzata Szewczyk, wicedyrektor ZSI w Radomiu. Po wystąpieniu Duszpasterza Rodziny Szkół Ks. bp Zygmunta Zimowskiego przemawiał Sekretarz Stanu w MEN pan Mirosław Orzechowski. W swojej wypowiedzi, dyrektor Częstochowskiej Caritas Ks. Stanisław Iłczyk, omówił znaczenie i wyniki przeprowadzonej zbiórki żywności.

W dalszej części spotkania niżej podpisany przekazał informacje dotyczące Albumu Rodziny Szkół. Następnie Ks. Bp Zygmunt Zimowski oraz pan Mirosław Orzechowski wręczyli nagrody uczestnikom oraz laureatom konkursu na znaczek towarzyszący spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

Na zakończenie spotkania zostały przekazane informacje Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. VI Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zakończył wspaniały koncert zespołu Magdy Anioł, entuzjastycznie przyjęty przez młodzież

Zachęcam wszystkich, którzy chcieli by podzielić się swoimi uwagami na temat organizacji i przebiegu tegorocznej pielgrzymki aby przesyłali swoje wypowiedzi na mój adres [email protected] lub pocztą na adres Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II: ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom z dopiskiem dla Zbigniewa Gumińskiego.

W imieniu swoim jak i pozostałych organizatorów pielgrzymki pragnę serdecznie i gorąco podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom za udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Do zobaczenia za rok.
Zbigniew GUMIŃSKI