Nasz Duszpasterz Biskup Radomski ks. Henryk Tomasik z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych napisał do nas list z życzeniami.
Prosimy o odczytanie listu na spotkaniach nauczycieli i uczniów poprzedzających święta.

Radom, Wielkanoc 2019 roku 

Szanowni Państwo
Kochane Dzieci
Droga Młodzieży

Prowadzeni przez liturgię Kościoła pochylamy się w tych dniach nad wielkimi tajemnicami naszego zbawienia. Wkrótce usłyszymy w prefacji wielkanocnej hymn o potędze Chrystusa:Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania” (2. prefacja wielkanocna).

Św. Jan Paweł II, nasz Patron, pięknie mówił o Chrystusie Zmartwychwstałym, który towarzyszy człowiekowi na drogach ziemskiego życia: „Na naszej drodze, pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, prowadząc nas przez wyjaśnianie Pism do zrozumienia Bożych tajemnic. Kiedy spotkanie staje się pełne, miejsce światła słowa zajmuje światło płynące z «Chleba życia», przez który Chrystus wypełnia w najdoskonalszy sposób swą obietnicę, że «będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (por. Mt 28, 20)” (List Apostolski Mane nobiscum, Domine – Pozostań
z nami, Panie, p. 2)
.

Wszyscy jesteśmy w drodze. Nie jesteśmy jednak sami. Jest z nami Chrystus Zmartwychwstały. W tych dniach pozwala nam głębiej przeżywać wielką tajemnicę naszego odkupienia.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia, aby te głębokie prawdy wiary katolickiej rozjaśniały wszystkie drogi życia. Zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi, prowadzi i uświęca a Matka Najświętsza niech wyprasza dary nieba potrzebne do kształtowania życia w duchu Ewangelii pięknie interpretowanej przez naszego Patrona, Świętego Jana Pawła II.

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 Biskup Radomski

List do pobrania tutaj