6 października 2010 r. na Jasną Górę przyjechało około 22000 z 492 szkół w tym dwie z Litwy.

Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez ponad 200 księży pod przewodnictwem naszego duszpasterza Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika towarzyszyło 477 pocztów sztandarowych.

Dzięki życzliwości Ks. abp. M. Mokrzyckiego i Kustosza Krzyża Ks. M. Biziora z Kraczkowej mogliśmy modlić się – w obecności krzyża, który Sługa Boży Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej.

Jubileuszowy charakter pielgrzymki zaznaczyliśmy przekazując Ojcom Paulinom kielich liturgiczny jako nasze wotum wdzięczności dla Matki Bożej Częstochowskiej za jej opiekę.

W organizację pielgrzymki włączyli się:

Msza święta – służba liturgiczna ołtarza – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie, czytanie – przedstawiciel nauczycieli i wychowawców – Zespół Szkół integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, psalm – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II przy Zespole Szkół Publicznych w Liścu, modlitwa wiernych – Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie, procesja z darami – Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II w  Mysłowicach. Oprawa muzyczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Ciścu.

Bezpośrednio po Mszy Świętej:

odczytanie aktu zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, odczytanie listu do Ojca Świętego Benedykta XVI – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

O godzinie 14 odbyło się spotkanie dyrektorów lub przedstawicieli szkół w Auli Jana Pawła II.

Podczas spotkania głos zabrali:

rozpoczęcie spotkania:

– przedstawiciel OO Paulinów oraz pani Halina Marciniak, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, przewodnicząca Społecznej Rady RS im. JP2,

– Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Ks. bp Henryk Tomasik (m.in. Światowe Dni Młodzieży w Madrycie 2011 r.

następnie:

– Ks. Mieczysław Bizior Parafia p.w. Św. Mikołaja w Kraczkowej – informacja o Krzyżu, który Sługa Boży Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej,

– Ks. Marek Bator – przedstawiciel Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia – (informacje o X Dniu Papieskim – Jan Paweł II – Odwaga Świętości).

Informacje Społecznej Rady Rodziny Szkół przedstawili:

– Kielich liturgiczny jako nasze wotum wdzięczności dla Matki Bożej Częstochowskiej – Grzegorz Gorczowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Gołkowice,

– Zaproszenie na kolejny 24 ogólnopolski zjazd – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie,

– IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II – Zbigniew Masłoń, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu,

Strona internetowa i II część albumu o Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II – Zbigniew Gumiński Radom,

ponadto:

– Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP – Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego dla Rodziny Szkół Jana Pawła II, pod hasłem „Profesor Mieczysław A.Krąpiec – kapłan, filozof, pedagog, patriota, niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej” – prezes Fundacji: Hanna Stefańska

Podobnie jak w roku ubiegłym, pielgrzymkę organizowali pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie.

Zbigniew Gumiński, Koordynator organizacji pielgrzymki