Przegląd organizowany jest pod patronatem Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Janiny Sagatowskiej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch.
Od 2001 roku jesteśmy inicjatorami integracji szkół noszących imię Jana Pawła II, poprzez organizację corocznego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Przegląd organizowany w kategorii plastyka i poezja jest płaszczyzną wymiany doświadczeń w zakresie edukacji patriotycznej, artystycznej i kulturalnej, a także formą oddziaływań wychowawczych związanych z wybranym hasłem przewodnim przeglądu. Do twórczej pracy zapraszamy dzieci i młodzież szkół różnych typów, także tych placówek, które nie noszą imienia Wielkiego Rodaka.
Link do regulaminu przeglądu: http://www.szkola.pysznica.pl/

W imieniu organizatorów, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Władysław Szpunar