Informuję, że ruszyła możliwość logowania się w systemie, aby zarejestrować sztab zbiórki na XVIII Dzień Papieski.
Zapraszam na stronę: http://dzienpapieski.dzielo.pl/
Każdy sztab i każdy wolontariusz jest zaczynem dobra, które przynosi konkretne owoce. 

Na naszej stronie www.dzielo.pl znajdują się już homilie na Dzień Papieski, niebawem umieścimy plakaty oraz katechezy. Serdecznie zapraszamy do korzystania i promowania wydarzeń i inicjatyw związanych z XVIII Dniem Papieskim.

Polecamy nasze działania Państwa modlitwie i wsparciu.

Marzena Sawuła
Menadżer ds. Dnia Papieskiego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
tel.: +48 602 830 082
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

w.dzielo.pl
www.youtube.com/dzielotv
www.facebook.com/fundacjadzielonowegotysiaclecia