Szczegółowe informacje o zjeździe http://gimnazjum-jadowniki.pl/index.php/zjazd