ŚDMSpołeczna Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zachęca do udziału w XXXI Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w lipcu 2016 r. Hasłem przewodnim są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Z uwagi na elektroniczny system zgłoszeń oraz okres wakacji nie mamy możliwości zorganizowania wspólnego wyjazdu reprezentacji całej naszej Rodziny na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wszystkich, którzy udadzą się na Światowe Dni Młodzieży, zachęcamy do nadsyłania wspomnień i refleksji oraz zdjęć dokumentujących to wydarzenie. Opis w wersji papierowej nie powinien przekroczyć 2 kartek formatu A4, natomiast ewentualne zdjęcia pamiątkowe mogą mieć dowolną wielkość. Refleksje i fotografie posłużą do stworzenia kroniki dokumentującej nasz udział w tym wydarzeniu.

Wspomnienia ze Światowych Dni Młodzieży będzie można złożyć w biurze pielgrzymki na Jasnej Górze w czasie corocznej Pielgrzymki Szkół im. Jana Pawła II (październik 2016 r.) lub przysłać wcześniej na adres:

Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II
Wierzbicka 81/83
26-600 Radom

Z serdecznymi pozdrowieniami
Społeczna Rada Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II