W tym roku Fundacja zebrała blisko 7,5 miliona złotych w zbiórkach – kościelnej i publicznej. Rodzina Szkół im. Jana Pawła II zorganizowała w całej Polsce 143 sztaby zbiórki w których kwestowało 2082 wolontariuszy. Zebraliśmy kwotę 156 226,70 zł, która została przeznaczona  dla podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najwięcej zebrały sztaby: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach (11 322,57 zł), Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu (10 374,45 zł) oraz Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły również z Radomia (6 014,95 zł). Otrzymaliśmy podziękowania z od Zarządu Fundacji z zaproszeniem do dalszego współdziałania.

Nasze jutro budujemy już dzisiaj, a nasza przyszłość to przede wszystkim dzieci i młodzież. Warto im pomagać.