Stanowisko Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej
w obronie dobrego imienia Patrona

Od kilku tygodni w przestrzeni publicznej trwa bezprecedensowa kampania medialna, mająca na celu zdyskredytowanie osoby świętego Jana Pawła II, odbieranie mu dobrego imienia i podważanie jego moralnego autorytetu, jakim cieszy się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dyskredytacja ta dokonuje się przez wysuwanie zarzutów dotyczących postępowania Jana Pawła II w czasie sprawowania przez niego posługi biskupa krakowskiego. Istotą zarzutów jest oskarżanie go o „tuszowanie” wypadków pedofilii, jakie miały miejsce w czasie, gdy sprawował ten urząd. Treść i forma prezentowanych zarzutów wywołują ogromne zamieszanie w życiu społecznym. W toczących się dyskusjach medialnych historycy i dziennikarze wykazali niezasadność zarzutów: między innymi opieranie się na materiałach wypreparowanych ze źródeł służb specjalnych komunistycznej Polski, wybiórczość i ahistoryczność w ich interpretacji, nierzetelność badawczą, wreszcie – ewidentne przypadki manipulacji. Nie spowodowało to jednak uspokojenia sytuacji. Czytaj dalej »