Dodawanie – rejestrowanie KOD-ów.

Aby zarejestrować KOD należy wypełnić formularz w zakładce Dodaj nowy KOD. Rejestracji Kodu dokonuje jego animator, który jest odpowiedzialny za pobieranie intencji dla KOD-u. Po sprawdzeniu danych przez administratora, KOD zostanie opublikowany na stronie a informacja zwrotna zostanie przesłana do animatora KODU.

 

Dodawanie intencji.

Intencję może podać każdy wchodząc w zakładkę Dodaj nową intencję.

Po zatwierdzeniu przez administratora projektu intencja pojawi się na stronie.

Komunikat o przyjęciu intencji zostanie wysłany do osoby dodającej intencję na adres wskazany w formularzu.

 

Aktywacja Kodu – pobieranie intencji.

Intencję dla KODU pobiera animator w zakładce Aktywuj KOD – pobierz intencję.

powiadomienie o konieczności pobrania intencji wysyłane jest na adres animatora automatycznie w nocy z wtorku na środę. Jeśli animator nie pobierze intencji w środę

ponowne powiadomienie wysyłane będzie w nocy ze środy na czwartek.

Oczywiście można pobierać intencje każdego dnia tygodnia.

Przypisywanie intencji do KOD-u dokonuje się w nocy z czwartku na piątek.

 

Jeśli masz pytania napisz do administratora projektu:

[email protected]