image

Św. Jan Paweł II dzisiaj

Radom, 17 marca 2023 r.

Stanowisko Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w obronie dobrego imienia Patrona

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to ruch społeczny, który działa od 1998 roku. Dzisiaj skupia ona ponad 1000 placówek oświatowych (od przedszkoli po uniwersytety) rozsianych po całej Polsce i poza jej granicami. Kształci się w nich kilkaset tysięcy młodych Polaków. Do Rodziny należą placówki, których społeczności – młodzież, nauczyciele, pracownicy, rodzice – przy akceptacji władz samorządowych z różnych kręgów politycznych i światopoglądowych, świadomie, w zgodzie z obowiązującymi procedurami obrały za patrona Papieża – Polaka. Realizowane przez nie programy wychowawcze powstały w oparciu o Jego naukę, wartości, które uosabiał i dorobek, który pozostawił. Dzięki temu to Karol Wojtyła „prowadzi” szkoły, klasy i pojedynczych uczniów przez życie wtedy, gdy kształtuje się charakter człowieka, obywatela, przyszłej matki i ojca. Czytaj dalej »

Tarnów, 15 marca 2023 r.

 List otwarty Szkół im. Św. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej
w obronie dobrego imienia naszego Patrona

Święty Jan Paweł II to Wielki Papież i największy z Polaków. Historia Jego życia i pontyfikatu jest wspaniałym świadectwem człowieczeństwa, patriotyzmu i walki o zachowanie narodowej tożsamości. Pomimo wielu trudności, nacisków, także próby zamachu, zawsze stawał w obronie człowieka, narodu polskiego i wartości chrześcijańskich, nigdy nie tracąc ducha, w pełni oddany misji i wierny swemu powołaniu. Czytaj dalej »

Radom, 12.03.2023 r.

            Nasze miasto jest w sposób szczególny związane ze św. Janem Pawłem II. Podczas swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny 4 czerwca 1991 roku odwiedził także Radom, gdzie na lotnisku sprawował mszę świętą. Swoje kazanie rozpoczął słowami: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Ewangelią ośmiu Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na górze pozdrawiam miasto Radom. Czytaj dalej »

Wilno, 10 marca 2023 r.
Drodzy Przyjaciele,
Dzisiaj w Wilnie przy Nuncjaturze Apostolskiej pod pomnikiem św. Jana Pawła II wspólną modlitwą dziękowaliśmy Bogu za Wielkiego Polaka, Papieża oraz dziedzictwo, które po sobie zostawił. Na czele z siostrą Michaelą Rak złożyliśmy kwiaty wyrażając poparcie dla naszego kochanego Patrona. Smutno, że takie rzeczy dzieją się w owych czasach.

Janina Wysocka dyrektor progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie