OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

Tymi słowami Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat, zna je każdy Polak. Zapisały się w sercach każdego chrześcijanina. Wdzięczni Bogu za dar Beatyfikacji pragniemy skłonić się do szczególnej refleksji nad owocami Jego pontyfikatu. Za tą szczególną refleksją powinny pójść konkretne formy działania. Wiemy, że Jan Paweł II to człowiek modlitwy. Potwierdza to również hasło tegorocznego XI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.
Nasz Patron zachęcał i prosił o modlitwę wielokrotnie.

Wadowice, 7 czerwca 1979 roku

Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów… Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

Odpowiedzią na to wezwanie może być modlitwa we wspólnocie szkolnej. W naszej szkole  w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu praktykujemy wspólną modlitwę w czasie tak zwanej „Przerwy na dziesiątkę”. I to działa!!!. Dzieci przychodzą ze swoimi intencjami w sercach, a intencją główną jest prośba o dar Beatyfikacji naszego patrona Jana Pawła II. Dlatego proponujemy, aby w naszej Rodzinie powstały grupy modlitewne pod nazwą Klub Otwartych Drzwi.
Będziemy wspólnie z dziećmi modlić się w intencjach zamieszczonych na stronie internetowej Rodziny Szkół. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w to przedsięwzięcie i łączności modlitewnej między szkołami. Zadajmy sobie trud, aby ziarno zasiane przez Jana Pawła II pomnażało się dzięki nam.

Małgorzata Kopera i Jolanta Nowak
Katechetki w ZSI w Radomiu